Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Sacramenten: Ziekenzalving
Wie   ziek   is,   heeft   op   een   bijzondere   wijze   Gods’   genade   nodig.   Daartoe   kan   het sacrament   van   de   ziekenzalving   steun,   hulp   en   de   genade   van   de   heilige   Geest geven   aan   de   zieke   en   mensen   die   om   de   zieke   heen   staan.   Aan   zieken,   aan mensen   die   voor   een   levensgevaarlijke   operatie   staan   of   aan   mensen   die   hun levenseinde    zien    naderen    kan    het    sacrament    van    de    ziekenzalving    worden toegediend. Het   sacrament   is   bedoeld   om   kracht   te   geven   in   het   lijden.   Het   evangelie   getuigt van   de   zorg   van   Jezus   voor   de   zieken.   Jezus   geeft   ook   de   opdracht   om   hulp   en aandacht   te   besteden   aan   de   zieken.   Het   sacrament   van   de   ziekenzalving   is   door Christus   ingesteld   en   in   de   brief   van   de   apostel   Jakobus   aanbevolen.   In   de   brief van   Jakobus   staat   dat   de   zieken   met   olie   moet   worden   gezalfd   met   het   doel   dat   zij worden gered. Het   sacrament   kan   worden   herhaald,   telkens   als   de   noodzaak   aanwezig   is.   Het verdient   aanbeveling   het   sacrament   niet   te   lang   uit   te   stellen.   Het   is   zowel   voor   de zieke   als   voor   aanwezige   familieleden/dierbare   fijner   wanneer   hij/zij   de   viering   van het   sacrament   in   het   volle   bewustzijn   kan   meemaken   en   de   kracht   ervan   mag ervaren. Meer   informatie?   Neemt   u   contact   op   met   een   van   onze   priesters.   Zie   de pagina ‘Contact’.
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.