Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (V)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
Toen    zij    Hem    wegvoerden,    hielden    zij een    zekere    Simon    aan,    een    man    ut Cyrene,    die    van    het    veld    kwam;    hem belaadden     ze     met     het     kruisom     het achter Jezus aan te dragen (Lc. 23, 26). Rechtsboven           zien           we           de doornenenkroon     zwevend     boven     de stadsgevangenis,   de   lijdende   Jezus   en de    hele    situutie    van    het    verraad,    de gevangenneming     en     de     veroordeling zien      we      als      een      film      aan      ons voorbijgaan.            Rechtsonder            de leeuwenfontein,   welke   verbeeldt   hoe   de hulp   van   Simon   van   Cyrene   voor   Jezus aanvoelt   als   een   koele   waterfontein.   De ring   met   de   touwen   is   nog   steeds   in   de handen   van   de   beuelen.   Door   de   lans van   een   Romeinse   soldaat   wordt   Simon van    Cyrene    gedwongen    om    het    kruis over   te   nemen.   Op   de   voorgrond   zien we honden.
5e statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.
Zij    stellen    de    mensen    voor    die    spuwenen    schumpen    enmet    stenen    gooien.    Ze symboliseren het hondse gedrag van mensen. Heer   God,   in   Jezus,   Uw   Dienaar,   roept   Gij   alle   mensen   op,   tot   bekering   en   geloof   in   de Blijde    Boodschap.    Keer    ons    af    van    onze    zondigheid,    geef    ons    de    moed    op    Uw uitnodiging in te gaan en de weg te volgen van Jeus, Uw Zoon.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.