Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (I)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
Pilatus   zei   tot   de   hogepriesters   en   de volksmenigte:   “Ik   kan   in   deze   man   geen enkele schuld ontdekken” (Lc. 23,4). Voor   het   paleis   van   Pilatus   wordt   Jezus aan   de   menigte   getoond.   De   soldaten slaan   Hem   een   purperen   mantel   om   de schouders,   zetten   Hem   een   gevlochten doornenkroon   op   het   hoofd,   duwen   een rietstengel     in     de     hand     en     roepen: “Gegroet, Koning der Joden!” Op    het    bordes    van    het    paleis    van Pilatus.    Linksbeneden    zien    we    onder het    spiedend    oog    van    zijn    vrouw,    dat Pilatus    zijn    handen    wast    en    daarbij verklaart   dat   hij   onschuldig   is   aan   het bloed   van   deze   rechtschapen   man   (Mt. 27,24). Op   de   statie   zien   we   verder   een   schaal met    daarboven    handen    die    gewassen worden,   terwijl   een   bediende   water   er boven uitgiet.
1e statie: Jezus wordt veroordeeld tot de kruisdood.
Barmhartige   God,   Gij   die   de   zonden   versafschuwt,   Gij   geeft   ons   ook   de   mogelijkheid   tot bekering.   Gij   veroordeelt   onze   fouten,   maar   nodigt   ons   ook   uit   tot   een   nieuw   begin.   Wij denken   U   dat   Gij   ons   barmhartig   zijt.   Geef   ons   de   moed   om   ons   te   bekeren.   Geef   ons   de kracht om opnieuw te beginnen.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.