Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Vaarwel
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
We nemen afscheid van Vicaris-Generaal A.J. van Deelen. Ik   ben   erg   blij   dat   de   bisschop   per   1   januari   2024   weer   een   eigen   pastoor   in   uw   parochies   heeft kunnen   benoemen:   vicaris   drs.   H.M.W.   (Henri)   Egging.   Daarmee   is   de   belangrijke   functie   die   een pastoor   heeft   opnieuw   ingevuld.   Ik   wens   hem   van   harte   alle   goeds   toe,   en   ben   hem   dankbaar   dat hij deze taak op zich wil nemen. Tijdelijk,   parttime   en   op   afstand'   heb   ik   naar   beste   kunnen   geprobeerd   uw   parochies   zo   goed mogelijk van dienst te zijn. Dat was geen sinecure. De   ontwikkelingen   in   kerk   en   samenleving   vragen   immers   om   soms   pijnlijke   maatregelen.   En   de letterlijke   afstand   maakte   mijn   betrokkenheid   soms   best   lastig.   Ik   ben   blij   nu   met   een   gerust   hart het 'pastoorsstokje' te kunnen overdragen. Ik   wens   u   als   parochianen,   uw   nieuwe   pastoor,   het   pastoraal   team   en   de   parochiebesturen waarvan     hij     de     voorzitter     is,     graag     alle     goeds     toe.     Zet     uw     schouders     onder     uw geloofsgemeenschap   en   de   parochie.   Steun   uw   team   en   bestuur.   Opdat   in   het   grote   gebied   van de   parochies   het   evangelie   van   Jezus   Christus   vitaal   en   levendig   aanwezig   kan   zijn   en   blijven: vierend, lerend en dienend in de Rooms-katholieke traditie. Alle goeds voor u allen, dank voor de samenwerking, tot ziens en vaarwel! Vicaris-generaal A.J. van Deelen
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.
Zoals   u   waarschijnlijk   weet   is   voor   mij   de   tijd   gekomen   om   afscheid   van   u te   nemen.   Mijn   'tijdelijke'   benoeming   als   administrator   heeft   eigenlijk   best lang geduurd: Bijna   vier   jaar   in   de   parochie   De   Heilige   Familie   en   ruim   drie   jaar   in   de parochie    Nicolaas    Pieck    en    Gezellen.    Behalve    'tijdelijk'    was    ik    als administrator ook 'parttime' en 'op afstand. Dat   laatste   letterlijk,   want   zoals   velen   van   u   weten   woon   ik   in   Den   Haag. Het   reizen   van   en   naar   de   parochies   kostte   mij   vaak   heel   veel   tijd   (zeker met afgesloten bruggen of tunnels...).