Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (VIII)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
8e statie: Jezus ontmoet de wenende vrouwen.
Dochters   van   Jeruzalem,   weent   niet   over   Mij,   maar   weent   over   uzelf   en   uw   kinderen   (Lc. 23, 28). Simon   van   Cyrene   laat   weer   een   rustpauze   inlassen   daar   Jezus   erg   is   verzwakt.   Dit gebeurt   bij   de   stadspoort   op   weg   naar   Calvane.   Jezus   spreekt   daar   met   een   paar bedroefde   vrouwen.   Op   deze   statie   zien   wij   de   stadspoort   als   onderdeel   van   de   muur   om Jeruzalem,   de   doornenkroon,   de   ring   met   de   handen:   de   beulen   trekken   aan   de   boeien om   Jezus   tot   opschieten   te   dwingen.   De   lansen   zijn   naar   boven   gericht,   als   vermaning om   op   te   schieten.   Aan   het   kruis   zijn   cirkel-segmenten   waar   te   nemen   als   uiting   van troost van Jezus aan de wenende vrouwen. Almachtige   eeuwige   God,   Gij   zijt   de   vertroosting   van   de   bedroefden,   en   een   sterkte   voor hen   die   het   moeilijk   hebben.   Laat   hun   gebeden   tot   U   doordringen,   uit   welke   nood   zij   ook roepen.   Dat   zij   tot   hun   vreugde   de   hulp   ondervinden   van   Uw   barmhartigheid   in   al   hun beproevingen.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.