Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (X)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
10e statie: Jezus wordt van Zijn kleren beroofd.
De   lansen   verloken   de   romeinse   soldaten,   en   de   wolken   de   verduistering   van   de hemel. Heer,   willig   barmhartig   onze   gebeden   in.   Laat   ons,   die   van   de   oude   naar   de   nieuwe tekenen   van   het   heil   zijn   overgegaan,   ook   zelf   nieuw   woorden   door   de   oude   mens   af   te leggen   en   innerlijk   geheiligd   worden.   Laten   wij   uit   liefde   tot   U,   alles   geven   zonder   iets ervoor terug te verlangen, zodat wij ons niet hoeven te schamen voor onze naaktheid.
De     soldaten     namen     Zijn     kleren     en deelden     ze     in     vieren,     voor     iedere soldaat    een    deel.    Ze    namen    ook    de lijfrok,   die   echter   zonder   naad   was,   aan een     gestuk     geweven     van     bovenaf. Daarom   zeiden   ze   tot   elkaar.   “Laten   we die   niet   scheuren,   maar   op   om   loten   wie hem krijgt” (Joh. 19, 23-24). De       wolken       hebben       de       hemel verduisterd.        De        zonsverduistering begint.    De    beulen    rukken    de    kleding heftig     van     Zijn     lichaam,     zodat     de wonden,   ontstaan   door   de   geseling   en het   dragen   van   het   kruis   en   waaraan   de kleding   geplakt   was,   weer   open   gaan. Op   het   moment   dat   de   beulen   de   armen van   Jezus   pakken   om   Hem   op   het   kruis te   leggen,   dringt   een   jongeman   door   de rijen    van    de    soldaten    en    heeft    een linnen   doet,   zodat   deze   om   de   lendenen van   Jezus   kan   worden   vastgemaakt.   In die    tijd    werden    misdadigers    naakt    ter dood   gebracht.   De   jongeman,   Honadab, neef   van   de   heilige   Joseph,   verdwijnt   in allerijl zoals hij ook gekomen was.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.