Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (XIII)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
13e statie: Jezus wordt van het kruis genomen.
In   het   midden   en   aan   de   bovenkant   zien   wij   Joseph   van Arimatea,   druk   bezig   het   lichaam van Jezus van het kruis te halen en in een doek te wikkelen. Heilige   Vader,   machtige   eeuwige   God,   wij   verheerlijken   U   omwille   van   de   heilige   Maagd Maria.   In   haar   onbevlekt   hart   heeft   zij   Uw   Woord   opgenomen   en   het   in   haar   maagdelijke schoot   mogen   ontvangen,   haar   Schepper   heeft   zij   ter   wereld   gebracht   en   in   Hem   het eerste   begin   van   de   Kerk   met   haar   zorg   omringd.   Zij   heeft   onder   het   kruis   het   testament aanvaard   van   Gods   liefde   en   alle   mensen   aangenomen   als   haar   kinderen   die   tot   het goddelijk leven zijn herboren door de dood van Christus, Uw Zoon en onze Heer.
Mijn   broeder,   mijn   zuster   en   mijn   moeder zijn   zij   die   de   wil   volbrengen   van   mijn Vader in de Hemel”(Mt. 12, 50). Josephy          van          Arimatea,          een vooraanstaand    lid    van    de    hoge    Raad, die   zelf   in   de   verwachting   van   het   Rijk Gods   leefde,   heeft   van   Pontius   Pilatus toestemming   gekregen   om   het   lichaam van   Jezus   van   het   kruis   te   nemen;   hij wikkelt   het   in   een   lijkwade.   Hierbij   wordt hij   bijgestaan   door   Nicodemus.   Alles   is nu    voorbij.    Johannes    begeleidt    Maria terug naar Jeruzalem. De   doornenkroon   wordt   door   de   engelen als   een   erekrans   weggenomen.   De   zon, maan   en   sterren   komen   weer   terug   en vervolgen       hun       oude       baan.       De linkervrouw   is   Maria   Magdalena,   en   de zittende   vrouw   is   Maria,   de   voruw   van Joseph      van     Ariamatea.      Maria,      de Moeder   van   Jezus,   en   Johannes,   staans rechts afgebeeld.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.