Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (VI)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
Zijn   uiterlijk   noch   zijn   schoonheid   waren   het   bekijken   waard,   hij   was   geen   verschijning   die bewondering   wekt.   Geminacht   en   gemeden   werd   hij   door   de   mensen,   man   van   smarten, met   ziekte   vertrouwd,   een   mens   die   zijn   gezicht   voor   ons   verbergt,   geminacht   en   niet   de moeite waard beschouwd (Jes. 53, 2-3). Aan   de   rechterbovenzijde   zien   wij   de   zegenende   hand   van   God,   die   gedeeltelijk      in     wolken   en   lichtstralen   is   gehuld.   Deze   hand   van   de   Vader   maakt   het   mogelijk   dat   het gezicht   van   Jezus   op   het   doek   van   Veronica   afgedrukt   kan   worden.   Verder   zien   we   de doornenkroon op het ruis, die de lijdende Jezus voorstelt. Heilige   Vader,   machtige   eeuwige   God,   aan   uitverkoren   getuigen   heeft   Uw   Zoon   Zijn heerlijkheid   laten   zien   en   Zijn   gestalte,   gelijk   aan   de   onze,   doen   stralen   van   glorie,   want de    ergernis    van    het    kruis    mocht    Zijn    leerlingen    niet    doen    wankelen,    en    Hij    wilden openbaren   dat   heel   het   lichaam   van   de   Kerk   zal   worden   vervuld   met   de   heerlijkheid   die op wonderbare wijze gegeven is aan haar hoofd Jezus Christus.
6e statie: Veronica droogt het aanschijn van Jezus af.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.