Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (XI)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
Toen   zij   op   de   plaats   kwamen   die   Schedel   heet,   sloegen   zij   Hem   aan   het   kruis   en   zo   ook de   misdadigers,   de   een   rechts,   de   ander   links.   En   Jezus   zie:   “Vader,   vergeef   hun,   want ze weten niet wat ze doen” (Lc. 23, 33-34). We   zien   op   de   achtergrond   dat   de   hemel   is   verduisterd   en   de   bliksemflitsen   tonen   de toorn   van   God.   De   voorbereide   gaten   in   het   kruishout   waarin   de   spijkers   moeten   komen, combineren   niet   met   de   afmetingen   van   het   lichaam   van   de   Heer.   De   beulen   steunen met   de   knie   op   het   kruis   en   trekken   net   zo   lang   aan   de   armen   tot   ze   de   gaten   bereikt hebben.   De   doornenkroon   met   de   vlammen   en   de   figuren   uiten   de   pijn   die   Jezus   voelt   bij deze handeling. Heer   onze   God,   voor   ieder   van   ons   breekt   het   eens   ogenblik   aan,   waarop   de   dood onvermijdelijk   dichterbij   komt.   Het   uur,   waarop   er   niets   meer   te   doen   is,   en   er   ook   geen uitweg   meer   voorhanden   is.   Dan   is   ieder   mens   ook   vastgenageld.   Wanneer   ons   uur komt,   en   iedereen   ons   verlaten   heeft,   laat   dan   het   kruishout   van   Uw   Zoon,   onze   redding en kracht zijn.
11e statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.