Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (II)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
De   soldaten   namen   Hem   de   mantel   af,   deden   Zijn   eigen   kleren   weer   aan   en   voerden Hem weg om te kruisigen (Mt. 27,31). Pilatus   levert   Jezus   over   aan   de   menigte   om   de   kruisdood   te   ondergaan.   Jezus   draagt zelf   Zijn   kruis   en   trekt   de   stad   uit   naar   wat   de   Schedelplaats   heet,   in   het   Hebreeuws Golgota.   We   zien   in   het   midden   het   interieur   van   een   rechtszaal   met   een   lege   zetel,   het vonnis    is    uitgesproken.    De    hoorns    verbeelden    de    bekendmaking.    De    executie    zal plaatsvinden   door   de   kruisdood.   De   Romeinse   soldaten   met   hun   lansen   en   de   ring   met touwen   symboliseren   de   beulen.   De   doornenkroon   verwijst   naar   het   Koningschap   van Jezus. Links op destatie zien we nog een gedeelte va het paleis van Pontius Pilatus. Almachtige   eeuwige   God,   Gij   hebt   Uw   Zoon   met   menselijkheid   bekleed   en   Hem   het   kruis van   de   dienstknecht   doen   dragen.   Geef   dat   wij   als   dienaren,   Jezus   volgen   tot   in   Zijn lijden,   waarin   Hij   ons   is   voorgegeaan,   om   eenmaal   ook   te   delen   in   de   vreugde   van   Zijn verrijzenis.
2e statie: Jezus neemt het Kruis op zijn schouders.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.