Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (III)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
“Ik   ben   de   deur   voor   de   schapen.   Als   iemand   door   Mij   binnengaat   zal   hij   worden   gered”  (Joh. 10,9). Jezus   valt   voor   de   pport   van   de   schapen.   Links   op   de   statie   zien   we   de   poort   waar   zich de   waterbassins   bevinden   waarin   de   schapen   gewassen   worden   voordat   zij   ten   offer zullen   worden   aangeboden.   Er   is   een   kleine   rustpauze   die   getoond   wordt   door   de slaphangende touwen en de naar beneden gerichte lansen. Midden-onder   zien   we   de   waterstroom,   komende   uit   het   waterbekken,   en   uitlopend   over de    straat.    Links-boven    zien    we    de    doornenkroon    boven    de    stadsmuur:    het    is    de bevolking van Jeruzalem die het lijden van Jezus veroorzaakt. Geef   ons   volharding,   als   het   kruis   ons   zwaar   drukt.   U   die   onze   zondelast   hebt   gedragen, en   onder   dat   gewicht   gevallen   bent.   U   kunt   ons   de   kracht   geven   om   onze   eigen   last   te drgen en om weer op te staan. Geef ons kracht naar kruis.
3e statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het Kruis.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.