Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom: pastoor Egging
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
Wij stellen aan u voor: pastoor Egging. Ik   koos   op   mijn   17e   jaar   bewust   ervoor   het   sacra-ment   van   het   Vormsel   te   ontvangen.   Enkele   jaren   later   ging ik   theologie   studeren   in   Heerlen.   Tijdens   mijn   studietijd   was   ik   actief   in   verschillende   diaconale   initiatieven.   Op zoek   naar   mijn   roeping   heb   ik   na   mijn   afstuderen   een   oriëntatietijd   meegemaakt   bij   de   kleine   broeders   van Jezus   (van   Charles   de   Foucauld),   levend   en   werkend   te   midden   van   de   armste   mensen   in   een   oude   wijk   in het   Duitse   Ruhrgebied.   Toen   deze   manier   van   religieus   leven   toch   niet   goed   bij   mij   bleek   te   passen,   ben   ik teruggekomen   naar   Nederland.   Ik   werd   pastoraal   werker   bij   het   Arbeids-pastoraat   van   ons   bisdom.   In   die   tijd ben   ik   ook   re-gelmatig   in   de   Botlek   geweest,   dus   een   deel   van   het   gebied   waar   ik   nu   naar   toe   ga,   heb   ik   toen reeds leren kennen. Na   achtenhalf   jaar   bij   het   Arbeidspastoraat   volgde   ik   mijn   verlangen   om   in   de   parochie   te   gaan   werken.   In 2001   begon   ik   als   pastoraal   werker   in   de   toenmalige   parochies   H.   Familie   en   Allerheiligst   Sacrament   in   Den Haag.   In   mijn   eerste   jaren   in   de   parochie   is   mijn   roeping   als   priester   voor   mij   duidelijker   geworden.   Ik   meldde mij    bij    de    bisschop,    en    ik    volgde    twee    jaar    aanvullende    vorming    bij    het    centrum    voor    priester-    en diakenopleiding   'Vronesteyn’.   Bij   mijn   priesterwij-ding   werd   ik   benoemd   tot   pastoor   in   Rotterdam,   in   een parochie   met   4   kerken.   Enige   jaren   later   gingen   de   parochies   op   de   rechter   Maassoever   samenwerken   in   een parochiefederatie.   En   elf   jaar   geleden   vroeg   de   bisschop   mij   om   regio-vicaris   te   worden   voor   het   vicariaat Rotterdam, een functie die ik de komende tijd nog met het werk in de parochie zal blijven combineren. Sinds   tien   jaar   werk   ik   als   pastor   in   parochie   De   Goede   Herder   (Schiedam-Vlaardingen-Maassluis)   en   rector van   de   Liduinabasiliek.   Daarnaast   heb   ik   altijd   wel   neventaken   gehad:   administrator   in   de   kleine   parochie   HH. Michaël   en   Clemens   in   Rotterdam-Charlois   (tot   eind   november);   administrator   van   de   parochie   H.   Theresia van Avila in de Drechtsteden (in samenwerking met het pastoraal team dat daar werkzaam is). Naast   een   goed   verzorgde   liturgie   heeft   mijn   hart   altijd   geklopt   voor   een   missionaire   en   diaconale   kerk:   een kerk   die   dient,   midden   in   de   samenleving.   En   ik   ben   vaak   bezig   geweest   met   gemeenschapsopbouw:   een   kerk die   openstaat   voor   nieuwkomers   en   voor   een   volgende   generatie;   kerkgemeenschappen   die   samen   op   weg gaan   om   ook   voor   de   toekomst   een   vitale   parochie   te   vormen.   Daarin   -   in   diaconie   en   in   kerkelijk   opbouwwerk -   heb   ik   in   de   afgelopen   jaren   nascholing   gevolgd.   Toen   ik   bij   de   bisschop   aangaf   dat   ik   na   tien   jaar   mijn hoofdtaak   (80%   van   mijn   tijd)   wel   open   stond   voor   een   nieuwe   uitdaging,   noemde   hij   vrij   snel   beide   parochies: H. Familie en HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. Ik   steek   nu   dus   de   Waterweg   over,   als   grensganger   in   zuidelijke   richting.   Ik   kom   opnieuw   in   een   parochie toegewijd   aan   de   H.   Familie   (alleen   wel   groter   dan   de   gelijknamige   parochie   waar   ik   in   2001   begon).   En   ik kom opnieuw in de Europoort. Ik hoop dat ik, samen met u, nog vele jaren kan werken aan vitale en uitnodigende kerken in dit grote gebied.   Pastoor Henri Egging
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.
Per   1   januari   2024   heeft   bisschop   Van   den   Hende   mij   benoemd   tot   pastoor   van   de parochie   H.   Familie   en   de   parochie   HH.   Nicolaas   Pieck   en   Gezellen.   Graag   stel   ik mij aan u voor. Mijn   wieg   stond   65   jaar   geleden   in   Heerlen,   in   de   Limburgse   mijnstreek.   Mijn ouders    kwamen    uit    Arnhem,    en    zodoende    ben    ik    nooit    echt    een    Limburger geworden.    Eigenlijk    ben    ik    altijd    een    grensganger    gebleven.    Een    belangrijke wending    in    mijn    leven    was    op    mijn    15e    jaar,    in    de    gespreksgroepen    die    de moderator   op   mijn   middelbare   school   organiseerde.   Ik   kreeg   daarin   sterk   het gevoel   dat   het   geloof   ook   over   mijn   leven   gaat,   en   dat   God   je   aanvaardt   zoals   je bent.   Sinds   die   tijd   ben   ik   op   zoek   naar   wegen   om   te   geloven   in   onze   tijd.   Dat werd   ook   het   motto   bij   mijn   priesterwijding,   in   2006:   ‘opdat   voor   alle   zoekers   de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij'.