Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (XIV)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
“… bij U ben ik veilig” (Ps. 97, 10). Het    gehele    tafereeel    is    van    bovenaf gezien.    Aan    het    hoofdeinde    houden Johannes   en   Joseph   van   Armaten   de lijkwade    gereed    om    dicht    te    vouwen. Aan   het   voeteneinde   helpt   Nicodemus. Links    naast    hem    staat    het    vat    met balsem.   Aan   de   linker-   en   rechterzijde van   Jezus   staan   de   wenende   vrouwen Maria en Maria Magdalena. Op   de   achtergrond   is   boven   een   deel van    de    gewelven    van    de    graftombe afgebeeld,   en   rechts   de   steen   waarmee het   graf   wordt   afgesloten.   Doordat   men de   scene   van   bovenaf   ziet,   kan   men zich   dit   perspectief   ook   voorstellen   als dat    het    lichaam    van    Jezus    rechtop staat,    zodat    deze    situatie    lijkt    op    de verrijzenis van Christus.
14e statie: Jezus wordt in het graf gelegd.
Heilige    Vader,    machtige    eeuwige    God,    wij    zullen    U    danken,    altijd    en    overal,    door Christus,   onze   Heer.   Want   Hij   die   uit   de   dood   is   opgestaan,   Hij   is   het   licht   der   wereld, onze   enige   hoop   in   onze   angst.   Omdat   wij   moeten   sterven,   troost   ons   Uw   belofte   dat   wij eens   onsterfelijk   zullen   zijn   met   Hem.   Gij   neemt   het   leven,   God,   niet   van   ons   af.   Gij maakt   het   nieuw,   dat   geloven   wij   op   Uw   woord,   en   als   ons   aardse   huis,   ons   lichaam afgebroken   wordt,   heeft   Jezus   al   een   plaats   voor   ons   bereid   in   Uw   huis,   om   daar voorgoed te wonen, samen met de heilige Geest, in de eeuwen der eeuwen.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.