Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (XII)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
12e statie: Jezus sterft aan het kruis.
Zichtbaar    is    ook    de    lans    waar    Hij    straks    mee    doorstoken    zal    worden,    alsmede    de hysopstengel   met   de   spons   waarmee   Jezus   gelaafd   werd,   zo   ook   de   kelk   waar   de engelen   het   heilig   Bloed   in   gaan   opvangen.   Het   gordijn   symboliseert   het   voorhang   van   de tempel.   Beneden   dobbelen   de   soldaten   om   het   kleed   van   Jezus.   Het   kleed   wordt   door   de achterste soldaat getoond. God,   vrijwillig   heeft   Uw   Zoon   zich   overgeleverd      nde   handen   van   de   mensen.   Wij   bidden U:   wees   ons,   Uw   volk,   genadig,   omwille   van   Hem   die   aan   het   kruis   voor   ons   heeft geleden: Jezus Christus, onze Heer.
Vanaf     het     zesde     uur     viel     er     een duistermis   over   het   hele   land,   tot   aan   het negende      uur      toe.      Omstreeks      het negende   uur   riep   Jezus   met   harde   stem: “Eli,   Eli,   lema   Sabaktani”,   dat   wil   zeggen: “Mijn   god,   mijn   God,   waarom   hebt   Gij   Mij verlaten?”   Enkele   van   de   omstanders   die het hoorden, zeiden: “Hij roept om Elia!” Onmiddellijk    daarop    ging    een    van    hen een    spons    halen,    drenkte    die    in    zure wijn,    stak    ze    op    een    rietstok    en    bood Hem    te    te    drinken.    Maar    de    anderen zeiden:   “Laat   dat!   Wij   willen   eens   zien   of Elia    Hem    komt    redden.’Jezus    slaakte andermaal    een    luide    reet    en    gaf    de geest. (Mt/ 27, 45-50). Het      is      nacht      geworden      door      de zonsverduistering.            De            sterren verschijnen   al.   Het   voorhangsel   van   de tempel   scheurt   middendoor.   Het   volk   is bevangen        van        de        schrik.        De doornenkroon      die      op      elke      statie aanwezig   is,   lost   nu   op   in   de   wolken:   het lijden van Jezus is nu voorbij.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.