Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
Sacramenten: Doopsel
"Doopsel"   komt   van   het   Griekse   werkwoord   "baptizein"   dat   onderdompelen   betekent.   Dopen   is onderdompelen   in   water   zodat   alle   zonden   worden   afgewassen   en   je   de   stap   kunt   zetten   naar een   nieuw   leven.   Door   het   doopsel   worden   we   christen.   Het   is   een   grote   gebeurtenis,   of   je   nu groot   bent   of   klein.   Want   je   ontvangt   het   eerste   sacrament   van   het   christelijk   leven.Een   christen wordt   maar   één   keer   in   zijn   leven   gedoopt.   Jezus   werd   gedoopt   door   Johannes   de   Doper   in   het water van de Jordaan. Pas   nadat   hij   aan   het   kruis   gestorven   was   en   verrezen   uit   de   dood,   begrepen   zijn   leerlingen   de betekenis   van   het   doopsel,   toen   ze   op   de   dag   van   Pinksteren   verlicht   werden   door   de   Heilige Geest.   Gedoopt   worden   in   Jezus   Christus   houdt   in   dat   je   samen   met   Hem   door   de   dood   heen naar    het    leven    gaat.    Het    doopsel    maakt    ons    ontvankelijk    voor    een    nieuwe    dimensie:    het christelijk leven, in het licht van het Evangelie. Door   Christus   worden   we   iedere   dag   opnieuw   geboren.   We   worden   steeds   weer   "opgetild"   naar het   leven.   Door   de   doop   worden   we   vrienden   van   God   en   broers   en   zussen   van   Jezus.   De doop   maakt   van   ons   zijn   leerlingen.   Maar   je   doet   er   je   leven   lang   over   om   te   begrijpen   wat   dit allemaal inhoud! Het doopsel is het begin van een groot avontuur!  Deze video is beschikbaar gesteld door www.bewustkatholiek.nl
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.