Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (VII)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
7e statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.
God,   Uw   kracht   kent   geen   verflauwen,   Uw   licht   vermindert   nooit.   Zie   genadig   naar   het wonderbaar   geheim   van   geheel   Uw   Kerk:   voltrek   in   stilte   het   werk   van   de   verlossing   der mensen,   van   eeuwigheid   door   U   beschikt.   Laat   de   hele   wereld   ervaren   en   zien   dat   Gij opricht   wat   geknakt   is,   opnieuw   doet   leven   wat   is   afgestorven,   en   dat   alle   dingen   worden hersteld   door   Hem,   aan   wie   zij   hun   ontstaan   te   danken   hebben,   Jezus   Christus,   onze Heer.
Wij   hebben   een   Hogepriester   die   in   staat   is   mee   te   voelen   met   onze   zwakheden;   Hij werd   zelf   op   allerlei   manieren   op   de   proef   gesteld,   precies   zoals   wij,   afgezien   dan   van   de zonde.    Laten    wij    daarom    vrijmoeder    naderen    tot    de    troon    van    Gods    genade,    om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdelijk hulp (Hebr. 4, 15-16). De   slaphangende   boeien   geven   weer   dat   er   door   de   val   even   rust   is   gekomen.   Links zien   we   dat   Maria   en   Johannes   een   portaal   binnenvluchten.   De   doornenkroon   blijft   in   het midden   staan,   en   rechts   staat   een   richtingaanwijzer:   het   bord   bevat   de   richting,   de eindbestemming   en   de   namen   van   de   misdadigers,   verder   de   beulshanden   met   spijkers die   aangeven   dat   we   verder   moeten   gaan.   Links   wordt   een   kruik   vastgehouden   door   de eerste   vrouw   van   de   stad.   De   kruik   bevat   een   drankje   met   verdovende   kruiden,   die   zij aan de veroordeelden te drinken geeft, om de pijn wat te verzachten.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.