Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
De   noodtelefoon   is    uitsluitend   voor     ziekenzalving    en    voor    het afspreken van een uitvaart. Bereikbaar    tussen    8.00    uur    en      22.00     uur.     Indien     niet     direct opgenomen   wordt,   verzoeken   wij u   naam   en   telefoonnummer   in   te spreken. Wij    doen    ons    uiterste    best    u binnen   een   uur   terug   te   bellen. Het nummer is 06 – 30 97 58 17 .
Contact
SECRETARIAAT Adres: Parelvissersstraat 131 (naast de kerk) Telefoon: 010-4723115          E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Coördinator: dhr. D.S. Bijlsma Donaties/kerkbijdrage storten op:  IBAN-nummer: NL98 INGB 0001 5489 95, t.n.v. Kerkbestuur Maria en Johannes o/h kruis, liefst met vermelding postcode en huisnummer. Onze parochie is onderdeel van de parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen (website). LOCATIERAAD MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS   Voorzitter: Dhr. Wim Middendorp 010-4163129 Secretaris: Dhr. Leon Janssen 010-4382325 Penningmeester: Dhr. Harry van der Linden - Gebouwen: - - Secretariaat: - - Lid: Mevr. Norayda Plantyn 0181-853564 PASTORAATGROEP Pastoor, administrator: Pastoor drs. H.M.W. Egging - Pastoraal medewerker: Pater Y. Konchenko 06-45144377 jouril@hotmail.com Pastoraal werker: Diaken R. Dits 06-16822267 pastordits@gmail.com Liturgie: Dhr. L. Janssen 010-4382325 Catechese: Mevr. S. Blanken-Manuela 0180-558864 Diaconie: Dhr. N. Evertsz 010-4723989 Jongeren: Mevr. L. Joaquin-Martis 0181-774514 LITURGISCHE ONDERSTEUNING     Akolietengroep "Tarcisius": Dhr. N. Evertsz 010-4723989 Antilliaanse Geloofsgemeenschap Hoogvliet: Dhr. N. Evertsz 010-4723989 Bloemen:` Migala en Irene - Vaste planten: Annarita - Collectantencollege "Sint Paulus": Mevr. S.C. v. Oossanen-Regeer 0181-619503 Diaconie: Dhr. N. Evertsz 010-4723989 DOP (Dienst onder leiding van Parochianen): Dhr L. en Mevr. L. Janssen 010-4382325 Doop, communie, en vormsel voorbereiding: Mevr. S.T. Blanken-Manuela 0180-558864 Kinderwoorddienst: Mevr. N.M. Borges-Tempelaars 010-4386949 Taizé-vieringen: Dhr. L. Janssen 010-4382325 Uitvaarten: via 010-4723115 Antilliaanskoor "Mensaheronan Di Pas": Dhr. N. Evertsz 010-4723989 Ritmisch koor "Maria": Mevr. T. Veldhuis-Saarloos 010-4381720 Rouw- en trouwkoor "Sint Jan": Dhr. A. Joosten 010-4723115 Kinderkoor B-UNO: Mevr. Lymardis Joaquin-Martis 0181-774514 Kostersgilde "Sint Christoffel": Dhr. L. Janssen 010-4382325 Lectoren: Mevr. L.A. Joaquin-Martis 0181-774514 Interkerkelijke Activiteiten Commissie: Dhr. L. Janssen 010-4382325 Organist: Dhr. H. van Dalen 0181-214158 ACTIVITEITEN ONDERSTEUNING Ledenadministratie Dhr. T. van Schöll 06-40422135 Jongerengroep "Youth Faith Exploration": Lymardis Martis 06-44149583 www.youthfaithexploration.nl Kerk schoonmaak: Vacant - Koffiezet groep: Mevr. S.C. van Oossanen-Regeer 0181-619503 Onderhoud: Vacant - Tuinonderhoud Dhr. W. Broun - Tuinonderhoud Dhr. H. Haarsma - Verwarming kerkzalen Dhr. N. Evertsz 010-4723989 Witte markt Mevr. M.H.W.R. van der Wissel 010-4160864 Website Dhr. J. Boef - jos.boef@gmail.com
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024