Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (IX)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
9e statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.
Heer   Jezus   Christus,   mild   zijt   Gij   en   vergevingsgezind.   Daarom   zijt   Gij   mens   geworden zoals   wij,   om   ons   een   voorbeeld   van   nederigheid   na   te   laten   en   om   ons   standvastig   te maken   in   het   lijden   dat   ons   overkomt.   Geef   dat   wij   het   goede   uit   Uw   hand   steeds bewaren,   en,   telkens   als   wij   in   zonde   vallen,   berouwvol   opstaan.   Heer,   als   wij   door   onze zwakheid   bezwijken,   laat   ons   dan   weer   op   kracht   komen.   Dat   smeken   wij   U,   door Christus onze Heer.
Ontferm   U   dan   over   mij,   Heer:   zie   hoe   diep   mij   mijn   haters   doen   bukken.   Draag   mij   weg van   de   drempel   van   de   dood.   Dat   ik   volop   Uw   lof   mag   verkondigen;   in   de   poorten   van haar, Sions dochter, juichen mag: want Gij schenkt bevrijding (Ps. 9, 14-15). Jezus   die   vernederd   is   en   aan   wie   alle   menselijke   waardigheden   is   ontnomen,   denkt   ook aan   zijn   rechters   op   de   de   schande   voor   eeuwig   zwaar   zal   rusten.   Wij   zijn   hier   aan   de voet   van   de   berg   Golgotha:   niets   dan   rotsen,   en   boven   staan   de   kruisen   van   de   twee misdagigers   reeds   opgesteld.   De   centorion   Abenadar   (1e   paard)   die   zich   zal   bekeren aan   de   voet   van   het   kruis   op   het   moment   dat   Jezus   sterft,   plaatst   zijn   soldaten   als wachten   op   de   diverse   wegen   van   de   Calvarieberg,   Simon   van   Cyrene   wil   Jezus   nog ondersteunen maar wordt door de soldaten weggejaagd.
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.