Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Afscheid
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.
Beste mensen, Onze    bisschop    heeft    mij    gevraagd    per    1    januari    2024    een    nieuwe benoeming   aan   te   nemen   en,   alhoewel   ik   niet   de   behoefte   had   weg   te gaan   uit   uw   parochie,   heb   ik   het   verzoek   van   de   bisschop   met   instemming beantwoord. Ik   ga   u   dus   verlaten.   en   mag   vanaf   2   januari   beginnen   als   fulltime   diaken   in de    parochie    'De    Goede    Herder.    Dat    zijn    de    kerken    in    Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
We nemen afscheid van diaken Steef Lokken. Op   1   januari   zal   ik   nog   samen   met   pastor   Jouri   voorgaan   en   assisteren   in   de   Eucharistieviering   in Hoogvliet om 11.30 uur. Als u op die dag afscheid wilt nemen dan kan dit na de viering. Ik   heb   met   veel   plezier   in   beide   parochies   gewerkt.   In   het   begin   nog   wat   onwennig   en   niet   altijd gemakkelijk,   maar   terugkijkend   op   de   afgelopen   vijf   jaren   kan   ik   met   een   tevreden   gevoel   zeggen dat   het   een   goede   en   leerzame   tijd   is   geweest.   Dat   ik   dus   wegga   is   niet   uit   onvrede.   Het   is gebruikelijk   om   na   een   eerste   benoeming   na   vijf   jaren   een   tweede   benoeming   elders   te   krijgen. Gezien   de   personele   uitdagingen   is   dit   niet   altijd   meer   vanzelfsprekend,   alleen   nu   kwam   deze   plek vrij en zag de bisschop een mogelijkheid om dit wel te kunnen doen. Ik   wil   u   allen   hartelijk   danken   voor   de   fijne   samenwerking   die   wij   de   afgelopen   tijd   hebben   gehad. Ik   zal   voor   u   en   uw   parochie   bidden   dat   het   een   bloeiende   parochie   mag   blijven   en   dat   u   de vreugde van het geloof mag blijven ervaren. Het gaat u allen goed! Met een hartelijke groet, Diaken Steef Lokken