Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Sacramenten: Eucharistie (Heilige Communie)
Het   woord   “eucharistie”   komt   uit   het   Grieks   en   betekent   “dankzeggen”.   Eucharistie   is   dus   een dankzegging.   Wie   danken   wij?   God   de   Vader,   de   Schepper   van   hemel   en   aarde.   De   heilige eucharistie   en   de   heilige   mis   zijn   hetzelfde.   Het   eerste   woord   is   de   vakterm,   het   tweede   is omgangstaal   De   heilige   mis   bevat   echter   meer   dan   alleen   de   dankzegging.   In   de   gehele   viering worden    de    dood    en    de    verrijzenis    van    Jezus    tegenwoordig    gesteld.    Dit    betekent    dat    de eucharistie   niet   enkel   dat   bijzondere   moment   is   waarop   de   priester   de   woorden   van   Jezus spreekt: “Dit   is   mijn   Lichaam”    en   “Dit   is   mijn   Bloed” .   Deze   woorden   hebben   vooral   tot   doel   dat ze    in    het    hart    van    de    viering    door    de    gemeenschap    worden    meebeleefd.    Willen    we    ons ontwikkelen   op   onze   weg   als   christen,   dan   moeten   we   de   gehele   eucharistie   meevieren   -   en aanvaarden dat we niet alles direct kunnen begrijpen. Eerste Heilige Communie Na   de   doop   is   de   tweede   stap   in   de   kennismaking   de   eerste   communie.   Voor   het   eerst   leert   het jonge   kind   nu   Jezus   kennen   als   een   vriend   en   voorbeeld.   Met   leeftijdsgenootjes,   gewoonlijk   uit groep   4   van   de   basisschool,   krijgen   ze   een   kindvriendelijke   intro   in   het   christelijk   geloof.   Met   de naïviteit   eigen   aan   deze   leeftijd   drijven   zij   als   op   een   wolkje   de   geloofsgemeenschap   binnen. De     Eerste     Communieviering     is     meestal     in     de     meimaand,     tijdens     een     feestelijke eucharistieviering,   waarin   de   kinderen   centraal   staan.   De   voorbereiding   start   echter   al   in   het vroege voorjaar. Meer   informatie?   Neemt   u   contact   op   met   Shirley   Blanken   van   de   Pastoraatgroep zie de pagina ‘Contact’. Deze video is beschikbaar gesteld door www.bewustkatholiek.nl
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.