Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Sacramenten: Huwelijk
Binnen    de    Katholieke    Kerk    is    het    huwelijk    een    van    de    zeven    sacramenten.    De bedienaren   van   dit   sacrament   zijn   de   bruid   en   de   bruidegom   zelf..   Het   kerkelijk   recht schrijft   voor   dat   namens   de   kerk   de   priester   van   de   lokale   parochiekerk   als   getuige optreedt.   Dit   kan   ook   verricht   worden   door   een   andere   priester   of   diaken,   mits   deze hiervoor    zijn    gemachtigd    door    de    priester    van    de    eigen    parochiekerk    (dit    wordt "dispensatie" genoemd). In     de     meeste     gevallen     vindt     de     kerkelijke     huwelijksviering     plaats     binnen     een Eucharistieviering,   maar   dit   is   niet   verplicht:   het   huwelijk   met   een   eucharistie   is   enkel   op zijn   plaats   als   het   bruidspaar   ook   in   het   gewone   leven   de   eucharistie   waardeert   als   de bron van hun christelijk leven. In   Nederland   bepaalt   het   Burgerlijk   Wetboek   dat   geen   kerkelijk   huwelijk   voltrokken   mag worden   zonder   een   voorafgaand   burgerlijk   huwelijk   :   Geen   godsdienstige   plechtigheden zullen   mogen   plaats   hebben,   voordat   de   partijen   aan   de   bedienaar   van   de   eredienst zullen   hebben   doen   blijken,   dat   het   huwelijk   ten   overstaan   van   de   ambtenaar   van   de burgerlijke stand is voltrokken. Meer   informatie?   Neemt   u   contact   op   met   Shirley   Blanken   van   de   Pastoraatgroep zie de pagina ‘Contact’. Deze video is beschikbaar gesteld door www.bewustkatholiek.nl
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.