Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Sacramenten: Boete en verzoening
Dit   sacrament   wordt   traditioneel   geassocieerd   met   de   biechtstoel   en   vaak   nog   steeds   ‘de biecht’    genoemd.   De   biechtstoel   wordt   in   de   meeste   Nederlandse   Katholieke   Kerken   niet   meer gebruikt en meestal vindt het sacrament plaats na gesprekken met de priester. In    dit    sacrament    ontmoet    de    gelovige    Onze    Lieve    Heer    die    de    berouwvolle    steeds    weer vergeeft.   Het   is   aan   Jezus   Christus   om   je   zonden   te   belijden   en   het   is   dan   ook   Hij   die   vergeving geeft,   via   de   priester   die   de   biecht   hoort.   Het   gaat   hier   om   een   sacrament,   omdat   Christus   zelf de zonden vergeeft. In   dit   sacrament   bekeert   de   mens   zich   opnieuw   tot   God   en   vraagt   God   op   een   om   vergeving om   zo   de   relatie   met   God   en   mensen   te   herstellen.   Het   sacrament   is   gericht   op   heelmaking: heelmaking   van   de   relatie   God-mens   én   heelmaking   van   de   mens   zelf   die   gebukt   gaat   onder schuldgevoel.   Het   sacrament   wil   een   nieuwe   start   maken,   vanuit   hoop   en   vertrouwen   dat mensen   bij   God   terecht   kunnen.   Vanuit   dit   vertrouwen   gaat   de   mens   de   wereld   in,   en   zal   ook daar   met   mensen   een   nieuwe   start   kunnen   maken.   De   biecht   is   dan   vooral   ook   een   sacrament dat nieuwe kracht geeft. Het sacrament werkt genezend en helend. Het sacrament van boete en verzoening kan men zo vaak ontvangen als nodig is. De   leer   van   de   Katholieke   Kerk   vraagt   mensen   om   minimaal   eenmaal   per   jaar   -   liefst   rond Pasen   -   je   zonden   te   belijden.   Dit   kan   in   de   vorm   van   een   gesprek   met   een   priester   en eventueel   het   ontvangen   van   het   sacrament.   Veel   geloofsgemeenschappen   kennen   de   vorm van   een   boeteviering,   meestal   vóór   Kerstmis   en   vóór   Pasen.   In   een   dergelijke   viering   richt   de gehele   geloofsgemeenschap   zich   op   het   besef   dat   we   niet   alles   goed   doen   in   ons   leven.   De gemeenschap vraagt in gebed God en elkaar om vergeving.   Meer informatie? Neemt u contact op met Shirley Blanken van de Pastoraatgroep. Zie de pagina ‘Contact’.
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.