Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruiswegstaties (IV)
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
De   heer   John   Veldhuis   presenteerde   in   1996   zijn   handgemaakte   Kruiswegstaties   aan   de Mariakerk.   De   heer   Veldhuis   is   decennia   lang   dirigent   van   het   St.   Servaaskoor   geweest en    hij    was    daarmee    een    van    de    vele    gewaardeerde    vrijwilligers.    Zijn    nalatenschap bestaat   niet   alleen   uit   veel   muziek   en   overgebrachte   kennis,   maar   ook   de   prachtige kruisweg in onze parochie die we hier ook graag met u delen.
Simeon   sprakt   tot   Maria:   “Zie,   dit   kind   is   bestemd   tot   val   of   opstanding   van   velen   in   Israël, tot   een   teken,   dat   weersproken   wordt,   opdat   de   gezindheid   van   vele   harten   openbaar moge worden: en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord” (Lc. 2, 34-35). Gaande   door   de   smalle   straten   van   Jeruzalem   ontmoet   Jezus   Zijn   moeder   Maria.   De   pijn die   Maria   voelt   wordt   links-onder   voorgesteld   door   de   doornenkroon   op   haar   borst.   De stralenkrans   op   het   kruis   toont   de   liefde   en   het   medelijden   van   Maria.   Rechts   zien   we   de gespannen   touwen   in   de   handen   van   de   beuelen,   ze   laten   zien   dat   er   geen   tijd   verloren mag gaan. Doorgaan! Op de achgtergrond zien we nog een gedeelte van de stad. Geef   dat   wi   jnaar   het   voorbeeld   en   op   voorspraak   van   Maria,   de   Moeder   des   Heren,   de Vrouw   van   Smarten,   de   kracht   ontvangen   om   ook   ons   kruis   te   dragen,   ook   al   begrijpen we   niet   waarom   dat   van   ons   gevraagd   wordt,   ook   al   lijkt   ons   alles   duister,   ook   al   wordt ons   zoeken   naar   de   Heer   en   ons   deelnemen   in   Zijn   lijden   niet   door   Hem   beantwoord, zoals wij dat wensen. Geef ons kracht.
4e statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.