Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Onze   parochie   heeft   een   eigen   kerkblad   dat   op   regelmatige   basis   uitkomt.   Dat   geldt   ook   voor het kerkblad Hoogvliet, dat binnen onze deelparochie al decennia een veel gelezen blad is. Op deze pagina kunt u de meest recente edities van deze kerkbladen terugvinden. Parochie HH. Nicolaas en gezellen Kerkblad voor Hoogvliet Hier kunt u de meest Hier kunt u de meest recente editie lezen. recente editie downloaden. Klik daarvoor op de afbeelding. Klik daarvoor op de afbeelding. U kunt ook de webversie van Pieckfijn bekijken. Het bisdomblad Tussenbeide kunt u gratis uit de kerk meenemen .
Kerkbladen
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2023
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.