Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Sacramenten: Heilig Vormsel
I n   de   vroege   gebruiken   van   de   katholieke   kerk   heeft   men   aan   de   handoplegging   een   zalving   met welriekende   olie   (chrisma)   toegevoegd.   Dit   deed   men   om   beter   de   gave   van   de   heilige   Geest   aan   te duiden.    Deze    zalving    verduidelijkt    de    naam    van    'christen',    wat    'gezalfde'    betekent.    De    zalving bestaat   nu   nog   steeds   in   het   sacrament   van   het   vormsel.   Het   is   de   bekrachtiging   van   het   doopsel. Meer   nog   is   het   vormsel   de   voltooiing   van   de   gave   van   de   Geest   die   in   het   doopsel   werd   gegeven. Eigenlijk   wordt   het   vormsel   nog   steeds   zo   toegediend   als   in   de   eerste   eeuwen.   Iedere   gedoopte   die nog   niet   is   gevormd,   kan   het   sacrament   van   het   vormsel   ontvangen.   De   bisschop   zalft   een   mens   die verstandig   genoeg   is   om   zijn   eigen   keuzes   te   maken.   Het   vormsel   wordt   veelal   toegediend   aan jonge   mensen   die   als   kind   zijn   gedoopt.   Ze   kunnen   nu   zelf   verantwoordelijkheid   dragen   en   zelf   ‘ja’ zeggen   tegen   de   geloofsgemeenschap   waarin   zij   door   het   doopsel   zijn   opgenomen.   In   het   vormsel bevestigt   de   Heilige   Geest   het   ‘ja-woord’   van   de   vormeling,   geeft   kracht   om   te   blijven   geloven   en   de Blijde Boodschap (Evangelie) door te geven. Vormselviering Na   de   lezingen   begint   de   vormselviering   met   de   presentatie   van   de   vormelingen.   Zij   worden   bij   hun naam   geroepen.   Vaak   wordt   de   presentatie   ook   na   de   preek   gedaan.   Na   de   preek   (homilie)   van   de bisschop    of    zijn    vertegenwoordiger    volgt    de    vernieuwing    van    de    doopbelijdenis    door    de vormelingen.    Vervolgens    strekt    de    bisschop,    of    zijn    vertegenwoordiger,    zijn    handen    over    de vormelingen   uit   en   bidt   dat   hen   de   gaven   van   de   heilige   Geest   mogen   worden   geschonken.   Dit wordt   de   handoplegging   genoemd.   De   kernhandeling   van   het   vormsel   is   de   zalving   met   chrisma (heilige   olie)   van   de   vormeling   onder   handoplegging.   De   bisschop   of   zijn   vertegenwoordiger   legt   zijn hand   op   het   hoofd   van   de   vormeling   en   tekent   hem   met   chrisma   in   de   vorm   van   een   kruis.   Hij   zegt: "Ontvang   het   zegel   van   de   heilige   Geest,   de   gave   Gods".   Tijdens   deze   zalving   staat   de   vormeling tussen zijn beide ouders, die ieder een hand op de schouder van hun kind leggen. De   viering   van   het   vormsel   wordt   beëindigd   met   de   voorbede,   waarna   doorgaans   de   tafeldienst (eucharistie) volgt. Wijding van het chrisma De   wijding   van   het   chrisma   (de   heilige   olie)   hoort   in   zeker   zin   tot   het   sacrament   van   het   vormsel.   Op de   avond   vóór   Witte   Donderdag   wijdt   de   bisschop   tijdens   de   chrismamis   voor   heel   zijn   bisdom   het heilig   chrisma.   Vertegenwoordigers   van   elke   parochie   in   het   bisdom   halen   de   heilige   olie   voor   hun parochie   op   en   brengen   deze   in   de   Paaswake   de   geloofsgemeenschap   binnen.   Net   als   het   doopsel is    het    vormsel    een    eenmalig,    onuitwisbaar    teken.    Het    sacrament    kan    maar    eenmaal    worden ontvangen. Meer   informatie?   Neemt   u   contact   op   met   Shirley   Blanken   van   de   Pastoraatgroep   zie   de pagina ‘Contact’.
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.