Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2023
Bent u niet in de gelegenheid de vieringen in de Mariakerk bij te wonen, dan is er gelukkig een alternatief: Livestreams zijn te volgen via ons eigen YouTube kanaal. Op deze pagina vindt u actueel nieuws uit de parochie en uit ons bisdom. Tweede pinksterdag Op tweede pinksterdag, maandag 29 mei, is er geen viering in Hoogvliet. Pater Konchenko gaat om 10.30 uur voor in de viering die in Spijkenisse zal worden gehouden. Van het parochiesecretariaat Het parochiesecretariaat en de kerk zijn tot nader bericht op woensdag gesloten. Op maandag 29 mei is het parochiesecretariaat gesloten. Wereldjongerendagen Koffie en thee na de zondagviering De   laatste   tijd   hebben   we   een   beperkte   groep   vrijwillig(st)ers   die   het   mogelijk   maken   om   op   zondag na   de   viering   elkaar   onder   het   genot   van   een   kopje   koffie   of   thee   nog   even   te   ontmoeten.Helpt   u mee   door   ‘eens   in   de   zoveel   tijd’   een   bakje   koffie   te   zetten?   Het   secretariaat   en   de   koster   nemen   uw aanmelding graag aan. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
U kunt de vieringen in de Felicitaskerk ook nog volgen; elke zondag om 9.30 uur.
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.
Komende     zomer     gaat     een     tiental     jongeren     van     de Mariakerk   naar   de   Wereldjongerendagen   in   Portugal.   De afgelopen   periode   hebben   zij   met   een   kraampje   achterin   de kerk   gestaan   om   geld   in   te   zamelen   voor   hun   pelgrimage naar   dit   grootste   jongerenevenement   ter   wereld,   met   onder andere een ontmoeting met de Paus. Zij   vragen   u   deze   maand   voor   de   laatste   keer   om   uw   steun. Dit   kan   door   vandaag   of   op   11   juni   iets   extra's   te   geven   bij de    deurcollecte    na    de    mis.    Daarnaast    zullen    ze    in    juni lekkere hapjes verkopen van verschillende culturen. Op   zondag   4   juni   en   zondag   25   juni   zullen   ze   na   de   mis ook   leuke   activiteiten   organiseren,   waaronder   een   bingo waarvoor   kaartjes   gekocht   kunnen   worden.   Zie   voor   meer informatie   hierover   de   posters   die   in   de   kerk   hangen   en   de flyers achterin de kerk. Een   bijdrage   geven   kan   contant,   via   mobiele   telefoon   met een   betaalverzoek   of   op   de   rekening   van   de   jongerengroep gestort   worden.   Zie   hiervoor   ook   de   flyers.   Alvast   hartelijk dank   voor   uw   steun   en   voor   meer   informatie   loop   gerust langs bij hun WJD kraampje.