Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2024
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.
LET OP:  Vermelding van de vieringen vanaf 2024 Vanaf   1   januari   2024   worden   de   vieringen   van   de   Mariakerk   vermeld   op   onze   algemene   website van onze parochie:  https://hhnicolaaspieckengezellen.nl/kerken/hoogvliet/    In   de   loop   van   dit   jaar   zullen   wij   stapje   voor   stapje   verhuizen   naar   die   website.   Overig   nieuws   uit   de Mariakerk kunt u voorlopig nog op deze website blijven volgen. We houden u op de hoogte.
Welkom op de website van de Mariakerk, deelparochie van de HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. In     de     loop     van     2024     stappen     wij     volledig     over     naar     de     website     van     onze     parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl VASTENTIJD Op Aswoensdag,   14   februari,   begon   de   Veertigdagentijd.   In   zijn   boodschap   voor   de   Veertigdagentijd roept   paus   Franciscus   op   om   deze   periode   bewust   te   beleven.   “God   leidt   ons   door   de   woestijn   naar de vrijheid” is de titel van de boodschap. “De   Veertigdagentijd   is   een   tijd   van   bekering,   een   tijd   van   vrijheid”,   schrijft   de   paus.   “Jezus   zelf   is, zoals   wij   ieder   jaar   op   de   eerste   zondag   van   de   Veertigdagentijd   gedenken,   door   de   Geest   naar   de woestijn   gedreven   om   in   de   vrijheid   te   worden   beproefd.   Gedurende   veertig   dagen   zal   Hij   vóór   en met ons zijn: Hij is de mensgeworden Zoon.” “De   woestijn   is   de   plaats   waar   onze   vrijheid   kan   rijpen   in   een   persoonlijke   beslissing   niet   weer   te terug   te   vallen   in   slavernij”,   aldus   de   paus.   “Dit   brengt   een   strijd   met   zich   mee   zoals   het   boek Exodus   en   de   beproevingen   van   Jezus   in   de   woestijn   ons   duidelijk   vertellen.   […]   Wij   kunnen   ons   zo hechten   aan   geld,   aan   bepaalde   projecten,   ideeën,   doeleinden,   aan   onze   positie,   aan   een   traditie, zelfs   aan   sommige   personen.   In   plaats   van   ons   in   beweging   te   zetten   zullen   zij   ons   verlammen.   In plaats van ons anderen te laten ontmoeten zullen zij ons tegenover hen stellen.” De   Veertigdagentijd   is   een   periode   om   te   handelen   en   om   stil   te   staan:   “Stilstaan   in   gebed   om   het Woord   van   God   te   ontvangen,   en   stilstaan   zoals   de   Samaritaan,   in   tegenwoordigheid   van   de gewonde   broeder.   De   liefde   voor   God   en   de   naaste   is   één   enkele   liefde.”   Paus   Franciscus   hoopt   dat dit   in   de   Veertigdagentijd   ook   een   synodaal   aspect   kan   krijgen.   “De   synodale   gestalte   van   de   Kerk”, zo   zegt   hij,   “suggereert   dat   de   Veertigdagentijd   ook   een   tijd   van   gemeenschappelijke   beslissingen is,   van   grote   en   kleine   keuzes   tegen   de   stroom   in,   die   in   staat   zijn   het   alledaagse   leven   van   de mensen en het leven van een wijk te veranderen.” Bron: www.bisdomrotterdam.nl