Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2023
Bent u niet in de gelegenheid de vieringen in de Mariakerk bij te wonen, dan is er gelukkig een alternatief: Livestreams zijn te volgen via ons eigen YouTube kanaal. Op deze pagina vindt u actueel nieuws uit de parochie en uit ons bisdom. Activiteiten voor kinderen en tieners Op Palmzondag   2   april   kunnen   kinderen   dan   voorafgaand   aan   de   mis   meelopen   in   processie met hun zelfgemaakte Paascadeautjes. Op Eerste   Paasdag   9   april   is   er   na   de   eucharistieviering   een   paaseierenzoektocht.   Een overzicht van alle activiteiten staat op de posters en op de flyers achterin de kerk. Bedevaart naar Kevelaer in Duitsland Op   zaterdag   13   mei   gaan   wij   met   twee   parochies   een   dag   op   bedevaart   naar   Kevelaer   in Duitsland. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te reizen. U zult met een bus worden opgehaald   en   weer   thuisgebracht.   In   Kevelaer   zullen   wij   de   Eucharistie   vieren,   nemen   wij   u   mee naar   alle   bezienswaardigheden,   heeft   u   de   tijd   om   te   winkelen   en   zullen   wemet   elkaar   dineren. Voor   deze   dag   betaalt   u   inclusief   bus   en   diner   een   bedrag   van   €   80,-.    Inschrijven   kunt   u   voor 15   april,    doen   via   de   website   van   de   parochie .   Een   uitgebreid   programma   krijgt   u   na   inschrijving van   ons   toegestuurd.   Met   deze   reis   zullen   pastor   Geurts   en   diaken   Lokken   meereizen.   Wij   hopen dat we met velen een mooie bedevaart mogen beleven. Het pastoraal team. Vastenactie Wat   doen   we   met   de   opbrengst   van   de   soepmaaltijden   en   de   Vastenactie?   We   helpen   de sloppenwijk   “Alto   da   Gloria”   in   het   plaatsje   Leme   in   Brazilië.   In   de   sloppenwijken   daar   heerst   veel werkloosheid,   criminaliteit   en   prostitutie.   De   zusters   van   de   orde   Maria   Magdalena   Postel   starten projecten   op   het   gebied   van   scholing,      studie   en   bijvoorbeeld   noodhulp.   Met   de   opbrengst   via   de Vastenactie   en   de   soepmaaltijden   hopen   de   zusters   de   huizen   van   de   allerarmsten   te   verbeteren. Wij schenken bouwmaterialen, de bewoners zelf bouwen er hun nieuwe huis van. Meer informatie op https://rkdu.nl/vastenactie-2023-alto-da-gloria-brazilie/ U kunt meedoen door: ■ soep te bestellen (zie kerkblad) ■ de wekelijkse collecte in de Mariakerk te steunen ■ Storten op IBAN: NL 21 INGB 0000 0058 50 van: Vastenactie met vermelding van: 402169. Vastenactie kinderen Gedurende   de   veertigdagentijd   kunnen   de   kinderen   met   hun   zelfgemaakte   doosje   geld   sparen om   met   Pasen   te   doneren   aan   dit   goede   doel.   Hun   doosjes   met   het   gespaarde   geld   kunnen   in   de kerk worden ingeleverd. Wie nog een doosje mee wil nemen kan dat achterin de kerk pakken. Wereldjongerendagen Komende   zomer   zal   een   tiental   tieners   en   jongeren   van   de   Mariakerk   op   reis   gaan   naar   de Wereldjongerendagen   in   Portugal.   Om   deze   pelgrimage   te   kunnen   betalen   vragen   ze   iedereen om    hulp.    Daarom    zal    de    jeugd    vanaf    vandaag    wat    activiteiten    ondernemen    en    spulletjes verkopen   in   de   kerk   om   zo   geld   in   te   zamelen   voor   hun   reis.   Kom   langs   bij   hun   tafeltje   voor   meer informatie   en   om   iets   leuks   te   kopen.   Er   zijn   bijvoorbeeld   Paaskaarten,   mini   rozenkransjes   en sleutelhangers te koop. Contant betalen mag, pinnen kan ook.
U kunt de vieringen in de Felicitaskerk ook nog volgen; elke zondag om 9.30 uur.
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.