Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Actueel nieuws
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2023
Aan de parochianen van de parochies De Heilige Familie en HH. Nicolaas Piecken Gezellen Beste parochianen, Middels   deze   brief   wil   ik   u   graag   informeren   over   enkele   aanstaande   veranderingen   in   de   samenstelling van   het   pastoraal   team   van   uw   beide   parochies,   na   zorgvuldig   overleg   met   het   pastorale   team   en   de parochiebesturen. Na   het   emeritaat   van   pastoor   W.   van   der   Meer   uit   de   parochie   De   Heilige   Familie   en   pastoor   J.C.F.M. Smulders   uit   de   parochie   HH.   Nicolaas   Pieck   en   Gezellen,   werd   de   eindverantwoordelijkheid   in   beide parochies   ingevuld   door   de   benoeming   van   een   administrator,   op   dit   moment   vicaris   Van   Deelen.   In oktober   2020   werden   de   priesters,   diaken   en   pastoraal   werkers   van   beide   parochies   samengevoegd   tot één pastoraal team voor het gebied van beide parochies, onder leiding van de administrator. Ik   kan   u   nu   melden   dat   vicaris   H.M.W.   Egging,   thans   o.a.   werkzaam   als   waarnemend   pastoor   in   de parochie    De    Goede    Herder    (Schiedam,    Vlaardingen    en    Maassluis)    en    rector    van    de    basiliek    te Schiedam,   per   1   januari   2024   de   benoeming   op   zich   zal   nemen   tot   pastoor   van   de   parochies   De   Heilige Familie en HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. Deze taak zat hij uitoefenen   naast   zijn   andere   taken,   te   weten   regiovicaris   Rotterdam   en   administrator   van   de   parochie H.Theresia   van Avila   in   Dordrecht   e.o.   Zijn   benoeming   in   uw   parochies   is   daarom   voor   0,8   fte.   hij   zal   in het   parochiegebied   komen   wonen.   Vicaris   Van   Deelen   wordt   per   dezelfde   datum   ontheven   van   zijn benoeming tot administrator in uw parochies. Diaken   S.   Lokken,   sinds   zijn   wijding   tot   diaken   in   2018   werkzaam   in   uw   parochies,   zal   per   1   januari 2024   worden   ontheven   van   deze   benoeming   en   per   die   datum   fulltime   als   diaken   worden   benoemd   in de parochie De Goede Herder te Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De   zorg   voor   een   zo   evenwichtig   en   vruchtbaar   mogelijke   inzet   van   de   beschikbare   priesters,   diakens en    pastoraal    werkers    in    de    parochies    en    instellingen    van    ons    bisdom    is    een    punt    van    grote    en voortdurende   aandacht.   De   aanstaande   nieuwe   benoemingen   zijn   stand   gekomen   na   een   zorgvuldige overweging   van   alle   belangen   en   na   overleg   met   debetrokken   beroepskrachten.   Vicaris   Egging   heeft inmiddels   kennis   gemaakt   met   het   pastoraal   team   en   de   parochiebesturen.   Door   de   benoeming   van vicaris    Egging    zal    de    belangrijke    functie    van    pastoor    in    uw    parochies    opnieuw    ingevuld    zijn.    De bisschop is hem dankbaar voor zijn inzet en bereidheid om deze benoeming te aanvaarden. Met vriendelijke groet A.J. van Deelen Vicaris-generaal
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Elke zondag is er een kinderwoorddienst. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.