Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Actueel nieuws
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2023
Beste parochianen, Graag stellen wij de nieuwe leden van ons pastoraal team even aan u voor. Een administrator in de parochie Ik    heet    Alexander    J.    van    Deelen     en    ben    69    jaar.    Ik    ben    lang    werkzaam    geweest    op    de personeelsafdeling   van   een   groot   bedrijf,   voor   een   deel   in   het   verre   buitenland.   Vanaf   1992   heb   ik Theologie   gestudeerd   aan   het   seminarie   Bovendronk   en   ik   ben   eind   1998   priester   gewijd.   Ik   heb lang   gewerkt   in   de   parochies   van   Rijswijk,   Leidschendam-Voorburg   en   delen   van   Den   Haag.   Daar heb ik vanwege al mijn huidige taken half november afscheid genomen. In   2017   vroeg   de   bisschop   of   ik   voor   een   deel   van   de   tijd   hem   zou   willen   assisteren   als   regiovicaris Den   Haag.   Dat   omvat   de   twaalf   noordelijke   parochies   in   ons   bisdom.   Begin   dit   jaar   vroeg   de bisschop   of   hij   mij   óók   de   functie   van   vicaris-generaal   mocht   toevertrouwen.   Ik   heb   daar   van   harte ‘ja’ op gezegd. In    het    verlengde    daarvan    ben    ik    inmiddels    in    drie    parochies    administrator:    de    Heilige    Familie (Goeree-Overflakkee   en   de   Hoeksche   Waard),   de   Teresia   van   Ávila   (Drechtsteden)   en   nu   dus   ook   in de Nicolaas Pieck en Gezellen. Een   administrator   is   een   tijdelijk   waarnemend   pastoor-op-afstand.   Dat   laatste   kunt   u   letterlijk   nemen, want   ik   woon   in   Den   Haag.   Hoe   tijdelijk   mijn   benoeming   zal   zijn   is   niet   te   voorspellen,   maar   de realiteit   is   dat   er   niet   zomaar   een   priester   beschikbaar   zal   zijn.   Ik   houd   er   rekening   mee   dat   wij   voor langere tijd met elkaar verbonden zullen zijn. Vanwege   al   mijn   functies,   leeftijd   en   reisafstand   zal   ik   helaas   maar   beperkt   in   de   parochie   aanwezig kunnen zijn. Het   evangelie   wil   ons   vertrouwen   geven,   goede   moed   en   hoop.   Daarmee   wil   ik   mij   van   harte   - samen met mijn collega’s en de parochianen - zo goed mogelijk voor de parochie inzetten. Vicaris-generaal Van Deelen
Toen   duidelijk   werd   dat   pastoor   Smulders   met   emeritaat   zou   gaan,   liet   het bisdom   het   parochiebestuur   al   snel   weten   dat   het   vinden   van   een   opvolger   geen sinecure    zou    zijn.    Priesters    -    en    andere    pastorale    beroepskrachten    -    zijn vandaag de dag helaas niet zomaar beschikbaar. Om   de   voortgang   van   het   pastoraat   te   waarborgen   heeft   onze   bisschop   mij gevraagd   als   administrator   tijdelijk   de      functie   van   pastoor   waar   te   nemen.   Laat ik mij dus aan u voorstellen.
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.