Kerkelijke vieringen

ma. 23 okt.: 10.00 uur Eucharistieviering Intentie: mw. Divera Kamp-Boon. do. 26 okt.: 10.00 uur Eucharistieviering vr. 27 okt.: 19.00 uur Rozenkransgebed zo. 29 okt. 09.30 uur 30e zondag door het jaar. Eucharistieviering M.m.v. Koor Mensaheronan di Pas. Voorgangers: pater Y. Konchenko, pastor D. Bühler. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lektor: mw. T. v.d. Ende. Collectanten: dhr. Boef en mw. van Oossanen. Intenties: dhr. Bogdan Papiz. dhr. Petrus Duc Binh Nguyen, Dick van Elk, overleden moeder, dhr. Georg Bastiaan van Dijk ma. 30 okt.: 10.00 uur Eucharistieviering wo. 01 nov.: 19.00 uur Hoogfeest van Allerheiligen. Eucharistieviering met samenzang Priester: Pastoor H. Smulders Koster: dhr. N. Evertsz Lektor: dhr. A. v.d. Heijde do. 02 nov.: 10.00 uur Eucharistieviering 19.00 uur Allerzielen – Gedachtenis van alle overleden gelovigen.     Gedachtenisviering m.m.v. R & T koor St. Jan Voorgangers: dhr. en mw. Janssen-Impens Intenties: Alle overleden parochianen, mw. v.d. Made van Bruinisse, mw. Divera Kamp-Boon. vr. 03 nov.: 10.30 uur Woord- en Communiedienst in de Kulk zo. 05 nov.: 09.30 uur 31e zondag door het jaar. Eucharistieviering M.m.v. Servaaskoor Priester: pater Y. Konchenko Koster: dhr. C. van Schöll Lektor: Koorlid Collectanten: dhr. en mw. Ayranci, dhr. en mw. van Dam Intenties: mw. Lies Tijhuis-Luttikhuis, dhr. Petrus Duc Binh Nguyen, dhr. Dick van Elk, dhr. Georg Bastiaan van Dijk

Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Pastoor S. Bladowski    1-2010 / 7-2017
Mariakerk kerkzaal
Mariakerk priesterkoor
Heden:
Taizévieringen: elke eerste woensdag van de maand is er een Taizéviering van 18:30 tot 19:00 uur. In verband met de verbouwing van de Dorpskerk worden de maandelijkse Taizévieringen voor de rest van dit jaar alle in de Mariakerk gehouden. Met na afloop koffie/thee. Meer klik hier.  Taizévieringen: voor verhalen, brieven en veel foto's uit Hoogvliet.  klik hier. Collectes: Op de 1e en 4e  zondag van de maand zijn er twee collectes. De 1e  is bestemd voor de dagelijkse voorzieningen de 2e  voor de groot onderhoud. Op de andere dagen is er een collecte voor de dagelijkse voorzieningen. Na de collecte halen de misdienaars het kaarsengeld op waarvan de koster een aantal kaarsjes opsteekt bij Moeder Maria.