Kerkelijke vieringen

Ma. 21 okt. 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 24 okt. 10.00 uur Eucharistieviering. Intentie:mw. Divera Kamp-Boon. 19.00 uur Rozenkransgebed. Zo. 27 okt. 09.15 uur 30e zondag door het jaar. Eucharistieviering m.m.v. koor Mensaheronan di Pas. Priester: pater Y. Konchenko. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lector: mw. L. Martis. Collectanten: dhr. Boef en mw. Plantijn, dhr. en mw. Ayranci. Intenties: dhr. Duc-Byhn Nguyen, mw. Ester Leitoe, mw. Aida Van Der Biezen-Dubero, Dhr. Thijs Hofstede. Ma. 28 okt. 10.00 uur HH. Simon en Judas, apostelen.Eucharistieviering. Do. 31 okt. 10.00 uur Eucharistieviering. Intentie: mw. Van Der Made-Van Bruinisse. 19.00 uur Rozenkransgebed. Za. 02 nov. 19.00 uur Allerzielen. Gedachtenis van alle overleden gelovigen. Viering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor. Voorganger: mw. L. Janssen-Impens. Koster: dhr. N. Evertsz. Lector: dhr. L. Janssen. Intenties: dhr. Duc-Bihn Nguyen, mw. Divera Kamp-Boon, mw. Tinie Baars-Van Steijn, Dhr. Frans Baars

Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Pastoor J.C.F.M. Smulders 1-9-2017 / -
Heden:
Taizévieringen: elke eerste woensdag van de maand is er een Taizéviering van 18:30 tot 19:00 uur. In verband met de verbouwing van de Dorpskerk worden de maandelijkse Taizévieringen voorlopig  in de Mariakerk gehouden. Met na afloop koffie/thee. Meer klik hier.  Taizévieringen: voor verhalen, brieven en veel foto's uit Hoogvliet.  klik hier.
Collectes: Op de 1e en 4e  zondag v.d. maand zijn er twee collectes. De 1e  is bestemd voor de dagelijkse voorzie- ningen de 2e voor de groot onderhoud. Op de andere dagen is er een collecte voor de dagelijkse voorzieningen. Na de collecte halen de misdienaars het kaarsengeld op waarvan de koster een aantal kaarsjes opsteekt bij Moeder Maria.