Kerkelijke vieringen

Ma. 17 juni 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 20 juni 10.00 uur Eucharistieviering. Intentie: mw. Divera Kamp-Boon. Zo. 23 juni 09.15 uur Sacramentsdag. Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Eucharistieviering m.m.v. koor Mensaheronan di Pas. Priester: pater A. Tran. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lector: mw. L. Ietswaart. Collectanten: mw. Borges en mw. Plantijn, dhr. Boef en dhr. Van Dam. Intenties: dhr. Duc-Byhn Nguyen, mw. Betsy Verschoor. Ma. 24 juni 10.00 uur Geboorte van de Heilige Johannes de Doper. Eucharistieviering. Do. 27 juni  10.00 uur Eucharistieviering. Zo. 30 juni 09.15 uur 13e Zondag door het jaar. Woord- en Communieviering met samenzang. Voorganger: dhr. L. Janssen. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lector: mw. L. Janssen-Impens. Collectanten: dhr. en mw. Ayranci.

Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Pastoor J.C.F.M. Smulders 1-9-2017 / -
Heden:
Taizévieringen: elke eerste woensdag van de maand is er een Taizéviering van 18:30 tot 19:00 uur. In verband met de verbouwing van de Dorpskerk worden de maandelijkse Taizévieringen voorlopig  in de Mariakerk gehouden. Met na afloop koffie/thee. Meer klik hier.  Taizévieringen: voor verhalen, brieven en veel foto's uit Hoogvliet.  klik hier.
Collectes: Op de 1e en 4e  zondag v.d. maand zijn er twee collectes. De 1e  is bestemd voor de dagelijkse voorzie- ningen de 2e voor de groot onderhoud. Op de andere dagen is er een collecte voor de dagelijkse voorzieningen. Na de collecte halen de misdienaars het kaarsengeld op waarvan de koster een aantal kaarsjes opsteekt bij Moeder Maria.