Kerkelijke vieringen

Ma. 24 feb. 10.00 uur Eucharistieviering. Wo. 26 feb. 19.00 uur Aswoensdag. Eucharistieviering m.m.v. het Rouw en Trouwkoor. Priester: pater A. Toppo. Koster: dhr. N. Evertsz. Lector: mw. C. Hendriks. Intentie: mw. Divera Kamp-Boon. Do. 27 feb. 10.00 uur Eucharistieviering. Zo. 01 mrt. 09.15 uur 1e zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering met samenzang. Priester: pastoor J.C.F.M. Smulders. Koster: dhr. L. Janssen. Lector: mw. T. Van De Ende. Collectanten: mw. De Groen en mw. Van Oossanen, dhr. en mw. Van Dam. Intenties: mw. Ester Leitoe, mw. Ellie Zijlmans. Ma. 02 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 05 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering. Vr. 06 mrt. 10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk. Zo. 08 mrt. 09.15 uur 2e zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering m.m.v. het Ritmisch koor. Priester: pater Y. Konchenko. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lector: Lid van het koor. Collectanten: dhr. Matos en dhr. Boef. Intentie: mw. Ellie Zijlmans. 14.00 uur Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap. Priester: Eigen priester. Kosters: dhr. N. Evertsz en dhr. N. Paulina.

Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Pastoor J.C.F.M. Smulders 1-9-2017 / -
Heden:
Taizévieringen: elke eerste woensdag van de maand is er een Taizéviering van 18:30 tot 19:00 uur. In verband met de verbouwing van de Dorpskerk worden de maandelijkse Taizévieringen voorlopig  in de Mariakerk gehouden. Met na afloop koffie/thee. Meer klik hier.  Taizévieringen: voor verhalen, brieven en veel foto's uit Hoogvliet.  klik hier.
Collectes: Op de 1e en 4e  zondag v.d. maand zijn er twee collectes. De 1e  is bestemd voor de dagelijkse voorzie- ningen de 2e voor de groot onderhoud. Op de andere dagen is er een collecte voor de dagelijkse voorzieningen. Na de collecte halen de misdienaars het kaarsengeld op waarvan de koster een aantal kaarsjes opsteekt bij Moeder Maria.