Kerkelijke vieringen

Do. 12 dec. 10.00 uur Eucharistieviering. Intentie: mw. Aida van der Biezen-Dubero. Zo. 15 dec. 09.15 uur Derde Zondag van de Advent. Eucharistieviering met samenzang. Priester: pastoor J.C.F.M. Smulders. Koster: dhr. L. Janssen. Lector: mw. J. Van Dam. Collectanten: dhr. Boef en dhr. Broun. Intenties: mw. Reina Lourens, mw. Ester Leitoe. Ma. 16 dec. 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 19 dec. 10.00 uur Eucharistieviering. Zo. 22 dec. 09.15 uur Vierde Zondag van de Advent. Eucharistieviering met samenzang. Priester: pater Y. Konchenko. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lector: dhr. A. van de Heijde. Collectanten: dhr. en mw. Ayrancy, dhr. Broun en mw. De Groen. Intentie: mw. Ester Leitoe. Zo. 22 dec. 09.15 uur Vierde Zondag van de Advent. Eucharistieviering met samenzang. Priester: pater Y. Konchenko. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lector: dhr. A. Van De Heijde. Collectanten: dhr. en mw. Ayrancy, dhr. Broun en mw. De Groen. Intentie: mw. Ester Leitoe. Ma. 23 dec. 10.00 uur Eucharistieviering. Di. 24 dec. 18.30 uur HEILIGE KERSTAVOND EN KERSTNACHT. GEBOORTE VAN DE HEER. Kinderkerstspel m.m.v. koor B-UNO. Koster: dhr. N. Evertsz. 22.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Ritmisch koor. Priester: pastoor J.C.F.M. Smulders. Koster: dhr. C. van Schöll. Lector: Lid van het koor. Collectanten: dhr. Boef en mw. Van Oossanen, dhr. en mw. Van Dam. Intentie: mw. Divera Kamp-Boon.

Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Pastoor J.C.F.M. Smulders 1-9-2017 / -
Heden:
Taizévieringen: elke eerste woensdag van de maand is er een Taizéviering van 18:30 tot 19:00 uur. In verband met de verbouwing van de Dorpskerk worden de maandelijkse Taizévieringen voorlopig  in de Mariakerk gehouden. Met na afloop koffie/thee. Meer klik hier.  Taizévieringen: voor verhalen, brieven en veel foto's uit Hoogvliet.  klik hier.
Collectes: Op de 1e en 4e  zondag v.d. maand zijn er twee collectes. De 1e  is bestemd voor de dagelijkse voorzie- ningen de 2e voor de groot onderhoud. Op de andere dagen is er een collecte voor de dagelijkse voorzieningen. Na de collecte halen de misdienaars het kaarsengeld op waarvan de koster een aantal kaarsjes opsteekt bij Moeder Maria.