Kerkelijke vieringen

Do. 18 apr. 19.00 uur Avondmis van Witte Donderdag. Eucharistieviering m.m.v. het koor van Rhoon. Priester: pater Y. Konchenko. Koster: dhr. N. Evertsz. Lector: dhr. A. van der Heijde. Collectanten: mw. van Oossanen en mw. Borges. Intentie: mw. Divera Kamp-Boon Vr. 19 apr. 13.00 uur Goede Vrijdag. Het lijden en sterven van de Heer. Kruisweg voor Kinderen. 15.00 uur Kruisweg. Voorganger: dhr. L. Janssen. Lector: mw. L. Janssen-Impens. 19.00 uur Kruisverering. Priester: pater Y. Konchenko. Koster: dhr. N. Evertsz. Lector: mw. C. Hendriks. Collectanten: dhr. Matos en mw. Plantijn. Za. 20 apr. 21.00 uur Paaszaterdag/Stille zaterdag. Paaswake. Eucharistieviering m.m.v. het koor van Rhoon. Priester: pater Y. Konchenko. Koster: dhr. N. Evertsz. Lector: gebedsleider. Collectanten: dhr. Ayranci en dhr. Broun. Zo. 21 apr. 09.15 uur Paaszondag. Verrijzenis van de Heer. Eucharistieviering m.m.v. koor Mensaheronan di Pas. Priester: pater Y. Konchenko. Koster: dhr. W. Tempelaars. Lector: mw. L. Ietswaart. Collectanten: mw. de Groen, mw. van Oossanen, dhr. en mw. van Dam. Intenties: dhr. Duc-Bynh Nguyen, dhr. Gerard Kabel, dhr. Thomas Johannes Joosen, dhr. Gijsbertes Kooijmans. Ma. 22 apr. 10.00 uur Eucharistieviering. Do. 25 apr. 10.00 uur Eucharistieviering. Zo. 28 apr. 09.15 uur Tweede Zondag van Pasen. Woord- en Communieviering met samenzang. Voorganger: dhr. S. Lokken. Koster: dhr. L. Janssen. Lector: mw. J. van Dam. Collectanten: mw. Borges en mw. Plantijn, dhr. Matos en dhr Boef. Intenties: dhr. Duc-Bynh Nguyen, dhr. Thomas Johannes Joosen. Ma. 29 apr. 10.00 uur H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa. Eucharistieviering.

Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Pastoor J.C.F.M. Smulders 1-9-2017 / -
Heden:
Taizévieringen: elke eerste woensdag van de maand is er een Taizéviering van 18:30 tot 19:00 uur. In verband met de verbouwing van de Dorpskerk worden de maandelijkse Taizévieringen voorlopig  in de Mariakerk gehouden. Met na afloop koffie/thee. Meer klik hier.  Taizévieringen: voor verhalen, brieven en veel foto's uit Hoogvliet.  klik hier.
Collectes: Op de 1e en 4e  zondag v.d. maand zijn er twee collectes. De 1e  is bestemd voor de dagelijkse voorzie- ningen de 2e voor de groot onderhoud. Op de andere dagen is er een collecte voor de dagelijkse voorzieningen. Na de collecte halen de misdienaars het kaarsengeld op waarvan de koster een aantal kaarsjes opsteekt bij Moeder Maria.