Kerkelijke vieringen

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gaat de viering van de Eerste Heilige Communie gaat niet door. De eerstvolgende Witte Markt vindt in september plaats.

Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Heden:
Taizévieringen: elke eerste woensdag van de maand is er een Taizéviering van 18:30 tot 19:00 uur. In verband met de verbouwing van de Dorpskerk worden de maandelijkse Taizévieringen voorlopig  in de Mariakerk gehouden. Met na afloop koffie/thee. Meer klik hier.  Taizévieringen: voor verhalen, brieven en veel foto's uit Hoogvliet.  klik hier.
Collectes: Op de 1e en 4e  zondag v.d. maand zijn er twee collectes. De 1e  is bestemd voor de dagelijkse voorzie- ningen de 2e voor de groot onderhoud. Op de andere dagen is er een collecte voor de dagelijkse voorzieningen. Na de collecte halen de misdienaars het kaarsengeld op waarvan de koster een aantal kaarsjes opsteekt bij Moeder Maria.
In de Mariakerk hangt een prachtige Kruiswegstatie uit hout gesneden vervaardigd door dhr. J. Velhuis.
Op de donderdagen is de Mariakerk geopend van 11.00 uur tot 12.00 uur voor het opsteken van een kaarsje en voor gebed. Vanzelfsprekend met inachtneming van de wettelijke Corona veiligheidsmaatregelen.