Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Het Huwelijk

De Bijbel begint met de schepping van man en vrouw naar Gods beeld en gelijkenis. Het is God die de mens uit liefde heeft geschapen, en de mens ook tot de liefde roept. Als een man en een vrouw elkaar ontmoeten en van elkaar gaan houden, liefhebben, willen ze altijd bij elkaar zijn. Zij willen een verbond sluiten voor de rest van hun leven: de vorm die de kerk daarvoor heeft, is het kerkelijk huwelijk. De geliefden beloven elkaar de liefde ten overstaan van de gemeenschap, vertegenwoordigt door de priester. Ze geven elkaar hun ‘ja-woord’, om te worden verbonden door God, wetende 'dat wat God heeft verbonden, een mens niet mag scheiden'. De viering: De viering van het huwelijk wordt afgesproken in de voorbereidende gesprekken tussen de pastor en de huwelijkskandidaten. Naast kerkelijke regels is de persoonlijke geloofsbeleving van belang bij de keuze van de vorm. De huwelijksviering kan pas plaats vinden na het burgerlijk gesloten huwelijk (dit schrijft de wet voor) en vind gewoonlijk plaats tijdens een een huwelijksmis. Dit is de traditionele wijze van een kerkelijk huwelijk. Aan het einde van de mis wordt vaak een gebed of lied opgedragen aan Maria. Maar er bestaan ook andere vormen. In een huwelijkssluiting met gebedsviering beamen de echtgenoten elkaar de liefde. De viering wordt geopend met een openingsgebed en passende teksten uit de Bijbel. Maar ook een tekst uit andere tradities of niet religieus is wel mogelijk. Ook worden passende religieuze liederen gezongen, waarin het huwelijk, de band tussen mens en God of de liefde tussen man en vrouw centraal staat. De huwelijkssluiting met zegen staat centraal, er is plaats voor verschillende gebeden en wordt afgesloten met een dank- en slotgebed of slotzegen. Een huwelijkssluiting met zegen is ook een vieringvorm. Hierin is ruimte voor een evangelielezing en enkele symbolische handelingen zoals het zegenen van de ringen, het aansteken van de eigen doopkaarsen en de huwelijkszegen. De kerk erkent het huwelijk als het in een kerk is voltrokken, vanwege de sacramentele werking. Voor meer, neem contact op met Shirley Blanken van de Pastoraatgroep zie “ALGEMEEN”
Deze video is ter beschikking gesteld door www.bewustkatholiek.nl