Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

De Heilige Eucharistie

(De heilige Mis) Het woord “eucharistie” komt uit het Grieks en betekent “dankzeggen”. Eucharistie is dus een dankzegging. Wie danken wij? God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. De heilige Eucharistie en de heilige Mis zijn hetzelfde. Het eerste woord is de vakterm, het tweede is omgangstaal. De heilige Mis bevat echter meer dan alleen de dankzegging. In de gehele viering worden de dood en de verrijzenis van Jezus tegenwoordig gesteld. Dit betekent dat de Eucharistie niet enkel dat bijzondere moment is waarop de priester de woorden van Jezus spreekt: “Dit is mijn Lichaam” en “Dit is mijn Bloed”. Deze woorden hebben vooral tot doel dat ze in het hart van de viering door de gemeenschap worden meebeleefd. Willen we ons ontwikkelen op onze weg als christen, dan moeten we de gehele Eucharistie meevieren - en aanvaarden dat we niet alles direct kunnen begrijpen.
Mariakerk H. Mis met 3 Heren
Deze video is ter beschikking gesteld door www.bewustkatholiek.nl