Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Doopvont Mariakerk

Het Heilig Doopsel

"Doopsel" komt van het Griekse werkwoord "baptizein" dat onderdompelen betekent. Dopen is onderdompelen in water zodat alle zonden worden afgewassen en je de stap kunt zetten naar een nieuw leven. Door het doopsel worden we christen. Het is een grote gebeurtenis, of je nu groot bent of klein. Want je ontvangt het eerste sacrament van het christelijk leven. Een christen wordt maar één keer in zijn leven gedoopt. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper in het water van de Jordaan. Pas nadat hij aan het kruis gestorven was en verrezen uit de dood, begrepen zijn leerlingen de betekenis van het doopsel, toen ze op de dag van Pinksteren verlicht werden door de Heilige Geest. Gedoopt worden in Jezus Christus houdt in dat je samen met Hem door de dood heen naar het leven gaat. Het doopsel maakt ons ontvankelijk voor een nieuwe dimensie: het christelijk leven, in het licht van het Evangelie. Door Christus worden we iedere dag opnieuw geboren. We worden steeds weer "opgetild" naar het leven. Door de doop worden we vrienden van God en broers en zussen van Jezus. De doop maakt van ons zijn leerlingen. Maar je doet er je leven lang over om te begrijpen wat dit allemaal inhoud! Het doopsel is het begin van een groot avontuur! 

Voor meer, neem contact op met Shirley Blanken van de Pastoraatgroep zie “ALGEMEEN”

SACRAMENTEN In de liturgie van de parochies nemen de sacramenten een belangrijke plaats in. Omdat de priester de bedienaar van de meeste sacramenten is, dient men voor een doopviering of huwelijksinzegening vroegtijdig contact op te nemen met het secretariaat zodat een goede voorbereiding gemaakt kan worden. Voor een huwelijksinzegening zes maanden van te voren, voor een doopviering circa zes weken van te voren.
Deze video is ter beschikking gesteld door www.bewustkatholiek.nl