Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Klik voor meer
De Witte Markt: Deze is meestal op de 3e zaterdag van de maand (september t/m mei). Steeds van 9:00 - 13:30 uur. Spulletjes kunnen op dinsdag van 09:30 t/m 11:00 uur worden gebracht, dan zijn de medewerkers van de Witte Markt aanwezig. Of donderdag, dan op afspraak.
Eerste H. Communie 2017 Voor alle foto’s zie de website van onze fotograaf Harry Stuurman
Klik hier Facebook Foto’s
H. Vormsel 2017 Voor alle foto’s zie de website van onze fotograaf Harry Stuurman
Vrijwilligers gezocht! Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor de kinderwoord- dienst en hulp bij koffiezetten na de kerkdienst. Meer informatie kunt u verkrijgen bij mw. Norayda Maduro of mw. Suzan van Oossanen.  
Afvalloont.nl: De Mariakerk is een van de goede doelen van "Afval loont".  Als u afval zoals papier, textiel, plastic, kleine elektrische apparaten en frituurvet naar het depot aan de Middenbaan Noord brengt en zegt dat het goede doel de Mariakerk is, dan komt de opbrengst ten goede aan onze kerk. Afval loont heeft onze parochie in januari 2018 tot nu toe € 10,00 euro opgeleverd. Hartelijk dank!  
Bron: Katholiek.nl (4 januari 2018). Klik op de foto om meer te lezen.
Banneuxreis vervolg: Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: **  Een één-daagse bedevaart op zaterdag 9 juni 2018. kosten slechts €55.- **  Een vijf-daagse bedevaart      (onder medische begeleiding) van            vrijdag 11 mei t/m dinsdag 15 mei 2018. kosten slechts € 265.-                                 **  Een twee-daagse bedevaart op 26 en 27 mei 2018. kosten slechts €120.- Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen. Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel. 015  3693148   e-mail : paula_opstal@hotmail.com Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070  3205872   e-mail : gerard.debruijn@planet.nl Bezoek ook onze website:  www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Meer nieuws…