Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Klik voor meer
De Witte Markt: Deze is meestal op de 3e zaterdag van de maand (september t/m mei). Steeds van 9:00 - 13:30 uur. Spulletjes kunnen op dinsdag van 09:30 t/m 11:00 uur worden gebracht, dan zijn de medewerkers van de Witte Markt aanwezig. Of donderdag, dan op afspraak.
Eerste H. Communie 2017 Voor alle foto’s zie de website van onze fotograaf Harry Stuurman
Klik hier Facebook Foto’s
H. Vormsel 2017 Voor alle foto’s zie de website van onze fotograaf Harry Stuurman
Vrijwilligers gezocht! Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor de kinderwoorddienst en hulp bij koffiezetten na de kerkdienst. Meer informatie kunt u verkrijgen bij mw. Norayda Maduro of mw. Suzan van Oossanen.  
Afvalloont.nl: De Mariakerk is een van de goede doelen van "Afval loont".  Als u afval zoals papier, textiel, plastic, kleine elektrische apparaten en frituurvet naar het depot aan de Middenbaan Noord brengt en zegt dat het goede doel de Mariakerk is, dan komt de opbrengst ten goede aan onze kerk. Dank voor alle bijdrages!  
Let op: Het parochiesecretariaat en de kerk zijn gesloten op: - vrijdag 27 april; - donderdag 10 mei (Hemelv.dag, kerk open); - vrijdag 11 mei; - maandag 21 mei.
Verloting paaskaars U kunt meeloten voor de paaskaars van 2017. Schrijft u op een briefje uw naam en adres, stop die in een envelop, samen met twee euro en in de kerk kunt u die envelop inleveren. Hoe meer enveloppen u op die manier vult, hoe groter uw kans.  Na de H. Mis op 1e pinksterdag vindt de trekking plaats.