Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Afvalloont.nl: De Mariakerk is een van de goede doelen van "Afval loont". Als u afval zoals papier, textiel, plastic, kleine elektrische apparaten en frituurvet naar het depot aan de Middenbaan Noord brengt en zegt dat het goede doel de Mariakerk is, dan komt de opbrengst ten goede aan onze kerk. Afval loont heeft tussen januari t/m 22 oktober 2017 al € 250,- opgeleverd.  
Klik voor meer
De Witte Markt: Deze is meestal op de 3e zaterdag van de maand (september t/m mei). Steeds van 9:00 - 13:30 uur. Spulletjes kunnen op dinsdag van 09:30 t/m 11:00 uur worden gebracht, dan zijn de medewerkers van de Witte Markt aanwezig. Of donderdag, dan op afspraak.
Eerste H. Communie 2016 Voor alle foto’s zie de website van onze fotograaf Harry Stuurman
Klik hier Facebook Foto’s
H. Vormsel 2015 Voor alle foto’s zie de website van onze fotograaf Harry Stuurman
Klik voor meer
Lees hier alvast alle informatie over de Banneuxdag van zaterdag 11 november 2017
Kerkplein: Achter in de kerk staat een melkbus. De opbrengt van de donaties in die bus is bestemd voor het opknappen van ons kerkplein. Helpt u mee?
Op zondag 24 december hebben we een kerstvertelviering om 18.30 u. Hiervoor zijn we nog op zoek naar jongeren en ouderen die graag willen meedoen met acteren en/of zingen of die creatief en/of handig zijn om te helpen met kleding maken of iets anders. Aanmelden kan bij mevr. Lymardis.  
Wie / wat / waar? In het kerkblad voor Hoogvliet kunt u nieuws over ‘Laurentius’ vinden. Waarom is deze plek op dit moment zo actueel? Lees het kerkblad voor meer informatie. Doe het op tijd, vóór 27 oktober.