Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Klik voor meer
De Witte Markt: Deze is meestal op de 3e zaterdag van de maand (september t/m mei). Steeds van 9:00 - 13:30 uur. Spulletjes kunnen op dinsdag van 09:30 t/m 11:00 uur worden gebracht, dan zijn de medewerkers van de Witte Markt aanwezig. Of donderdag, dan op afspraak.
Eerste H. Communie 2018 Voor alle foto’s zie de website van onze fotograaf Harry Stuurman
Klik hier Facebook Foto’s
H. Vormsel 2017 Voor alle foto’s zie de website van onze fotograaf Harry Stuurman
Ziekencommunie Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de Eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken. Kerkplein Achter in de kerk staat een melkbus. De opbrengt van de donaties in die bus is bestemd voor het opknappen van ons kerkplein. Helpt u mee?
Afvalloont.nl: De Mariakerk is een van de goede doelen van "Afval loont".  Als u afval zoals papier, textiel, plastic, kleine elektrische apparaten en frituurvet naar het depot aan de Middenbaan Noord brengt en zegt dat het goede doel de Mariakerk is, dan komt de opbrengst ten goede aan onze kerk. Dank voor alle bijdrages!  
Vrijwilligers gezocht! Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor de kinderwoorddienst en hulp bij koffiezetten na de kerkdienst. Meer informatie kunt u verkrijgen bij mw. Norayda Maduro of mw. Suzan van Oossanen.  
Zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen? 25 - 55 jaar Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen. We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een H. Mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop. Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html
Gregoriuswandelingen 25+ Zeer gezellig en het lezen meer dan waard. Meer informatie? Ga naar onze tweede nieuwspagina.