Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

De Witte Markt: Deze is meestal op de 3e zaterdag van de maand (september t/m mei). Steeds van 9:00 - 13:30 uur. Spulletjes kunnen op dinsdag van 09:30 t/m 11:00 uur worden gebracht, dan zijn de medewerkers van de Witte Markt aanwezig. Of donderdag, dan op afspraak.
Eerste H. Communie 2018 Voor alle foto’s zie de website van onze fotograaf Harry Stuurman
Klik hier Facebook
Onze parochie zit dringend verlegen om extra handen en hoofden. Waarvoor? Om onze parochie van alle faciliteiten te voorzien om te blijven voortbestaan. Alle werk dat nodig is om onze kerk open te houden, wordt nu door een enthousiaste groep vrijwilligers gedaan. Maar deze groep wordt helaas kleiner! Wat is er allemaal nodig om onze kerk te laten functioneren? Uiteraard de leden van het pastoraal team. Dat is nodig om onze H. Missen en andere vieringen te laten plaatsvinden. Maar zij kunnen niet zonder een groep vrijwilligers die alles moet regelen en klaarzetten voor een viering. Betrokken daarbij zijn: uiteraard de pastores en pastoraal werkers, en verder kosters, acolieten, lectoren, misdienaars, collectanten, koren en organist. Zij moeten er iedere   zondag zijn om te zorgen dat de viering gepast kan worden gevierd. Maar er gebeurt meer dan alleen de Eucharistieviering in de kerk. Er is een secretariaat voor de administratie van geboorte, huwelijk, overlijden en het bijhouden van overige administratie; het verzorgen van drukwerk, zoals de misboekjes; het regelen van de uitvaarten bij overlijden. ► Daarvoor zoeken wij mensen die ons team kunnen aanvullen en parochianen die de administratie kunnen voeren, zorgen voor bezetting voor de openingsuren van het secretariaat. ▪ Niet onbelangrijk is ook het beheer van de financiën; daarvoor wordt een budgethouder gezocht die de financiën kan beheren. ▪ Handjes zijn nodig voor het onderhoud: een groot kerkgebouw heeft ook zijn onderhoud nodig. Alles uitbesteden is erg duur, dus zoeken we vrijwilligers die hand- en spandiensten kunnen verrichten, zoals schilderen en onderhoud aan het kerkgebouw en de omgeving. ▪ Ook onze tuinman heeft in het seizoen dringend hulp nodig. ▪ Schoonmaak van de kerk is een maandelijks gebeuren; daarvoor hebben we een prima groep, maar zij hebben dringend meer mensen nodig. ▪ Kosters zijn onmisbaar voor de viering; ook daar zoeken we uitbreiding voor. ▪ De groep collectanten wil er ook graag wat mensen bij. ▪ Onze koren: we hebben helaas van ons Servaaskoor dit jaar afscheid moeten nemen. Dus houdt u van zingen? Laten we bekijken of we misschien weer een koor kunnen oprichten. ▪ De witte markt - een goede bron van inkomsten - kan heel goed hulp gebruiken. ▪ Misdienaars en acolieten zijn nodig voor een goede voortgang van de vieringen, ook daarvoor is aanvulling nodig. ▪ En niet te vergeten: onze koffieploeg, die iedere zondag en bij gebruik van de bovenzaal ervoor zorgt dat de koffie klaar staat en alles weer netjes achtergelaten wordt, vraagt dringend om hulp. Een groot aantal vrijwilligers is al op leeftijd en zoekt daarom opvolgers. ► Daarom nogmaals een opsomming van wie wij dringend zoeken: kosters, onderhoudsmensen, tuinverzorgers, kerkschoonmakers/sters, collectanten, misdienaars. acolieten, secretariaatmedewerkers, Witte Markt-helpers en koffieverzorgers. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat of het formulier, dat achter in de kerk ligt, invullen en in de bus stoppen. Ook kunt u hiervoor een van de beheerscommissieleden benaderen. Uw hulp is dringend nodig ! W. Middendorp (voorzitter beheerscommissie)