Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Kruisverheffing
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2020
Kerkvieringen: Zondag:  09.15 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke     maandagochtend     om 10.00       uur       is       er       een Eucharistieviering.                In verband     met     de     huidige coronaomstandigheden   is   de kerk      doordeweeks      verder alleen     op     donderdag     van 11.00     uur     tot     12.00     uur geopend,    zodat    u    dan    een kaarsje op kunt steken. Voor       de       vieringen       op maandag       of       voor       een bezoekje    aan    de    kerk    op donderdagochtend     hoeft     u zich     niet     vooraf     aan     te melden. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.
Kruisverheffing   (Latijn:   Exaltatio   Sanctae   Crucis)   is   een   feest   in   de   liturgie   van   de   Katholieke   Kerk.   Het feest,   dat   ook   bestaat   in   de   Orthodoxe,   de   Anglicaanse   en   delen   van   de   Lutherse   Kerk,   wordt   gevierd op 14 september .
Achtergrond Het   feest   gaat   terug   tot   de   zogenoemde   Helenalegende.   Deze   legende   beschrijft   hoe   de   heilige   keizerin Helena,   de   moeder   van   keizer   Constantijn   de   Grote,   rond   het   jaar   325   een   visioen   zou   hebben   gehad. Daarin   werd   haar   opgedragen   naar   Jeruzalem   te   trekken   om   aldaar   het   Kruis   waaraan   Christus   was gestorven te gaan vinden. Dit   verhaal   is   beschreven   door   de   kerkvader   Eusebius   van   Caesarea.   Haar   reis   naar   Jeruzalem   zou een   ware   triomftocht   zijn   geworden,   waarbij   zij   –   hier   en   daar   kerken   stichtend   –   ook   de   relikwieën   van de   Drie   Koningen   zou   hebben   gevonden.   Belangrijker   was   haar   vondst   van   het   graf   van   Christus (waarboven   keizer   Constantijn   vervolgens   de   Heilig-Grafkerk   liet   verheffen)   en   de   vondst   van   delen   van het   Heilig   Kruis.   Het   Kruis   zou   zijn   geïdentificeerd   door   Makarios,   de   patriarch   van   Jeruzalem.   De Heilig-Kruisvinding   (de   gedachtenis   aan   deze   gebeurtenis)   werd   al   snel   een   feest   in   de   Katholieke   Kerk en    werd    gevierd    op    3    mei.    Sint    Helena    nam    de    overblijfselen    van    het    Kruis    deels    mee    naar Constantinopel    en    Rome.    In    Rome    worden    ze    bewaard    in    de    basiliek    van    Santa    Croce    in Gerusalemme,   een   kerk   die   deels   werd   gebouwd   naast   en   boven   de   overblijfselen   van   het   paleis   van Helena. 14 september Hoewel   het   onbekend   is   wanneer   het   feest   van   Kruisverheffing   werd   ingesteld,   is   duidelijk   dat   de   datum van    14    september    is    gekozen    omdat    13    september    de    wijdingsdag    is    van    de    Heilig-Grafkerk    in Jeruzalem.   Daags   na   de   herdenking   van   deze   wijding   werd   steeds   het   Heilig   Kruis   vereerd,   niet   zozeer als   herinnering   aan   het   lijden   van   Christus,   maar   als   aanbidding   van   het   Kruis   als   teken   van   verlossing van   de   mensheid.   Beeltenissen   van   het   Kruis   werden   op   die   dag,   letterlijk,   omhoog   gehouden   om   ze   te tonen   aan   het   volk.   Vandaar   de   naam   'Kruisverheffing'.   Een   afgeleide   van   dit   ritueel   is   nog   steeds aanwezig   in   de   liturgie   van   Goede   Vrijdag,   wanneer   de   priester   het   kruis   omhoogheft   en   zingt:   Ecce lignum   crucis,   in   quo   salus   mundi   pependit.   Venite   adoremus!   ('Zie   het   kruishout   dat   de   verlossing   van de wereld heeft gebracht! Laat ons aanbidden'). Liturgie De   liturgische   kleur   van   het   feest   is   rood.   Tijdens   de   liturgie   is   als   eerste   lezing   voorgeschreven   een lezing   uit   Numeri   21,   waarin   Mozes   het   volk   Israëls   wapent   tegen   de   plaag   van   de   vurige   slangen,   door in   opdracht   van   de   Heer   een   koperen   slang   te   maken,   die   gesteld   wordt   op   een   stang   en   bij   de aanschouwing   waarvan   zijn   volk   beschermd   is   tegen   deze   dodelijke   plaag.   Deze   lezing   vindt   zijn   echo in   de   evangelielezing,   genomen   uit   Johannes   (3,13-17)   waar   Jezus   in   gesprek   met   Nicodemus   zegt: ''Gelijk   Mozes   de   slang   in   de   woestijn   verhoogd   heeft,   alzo   moet   de   Zoon   des   mensen   verhoogd worden.''   In   de   prefatie   wordt   een   tegenstelling   tussen   het   hout   van   de   Boom   der   Kennis   (die   dood   en verderf gezaaid heeft) en het hout van het Kruis (dat verlossing geschonken heeft) expliciet gemaakt. Benedictus In   de   kloosterregel   van   Sint   Benedictus   wordt   vastgesteld   dat   na   het   feest   van   de   Kruisverheffing   de kleine   vasten   begint.   Deze   vastentijd   duurt   korter   dan   de   gewone   vasten   (die   duren   van   Aswoensdag tot   Paaszondag).   Doordat   de   Kruisverheffing   in   de   Regel   van   Benedictus   wordt   genoemd,   gelden   de benedictijnen   en   cisterciënzers   als   grote   promotors   van   het   feest   in   Europa.   Veel   kerken   die   zijn toegewijd aan het Heilig Kruis worden door de benedictijnen bediend. Bron: website KRO-NCRV