Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Website  van de  jongeren   Klik hier
Vrijwel elke zondag is er in onze kerk een kinderwoorddienst. Elke vierde zondag is de viering meer gericht op de jongeren in de zogenaamde gezinsmis.
De jeugd verdient ook een plek op onze website.   Met nieuws over de kinderwoorddiensten, ons kinderkoor, jeugdactiviteiten, communicanten, vormelingen en wat te denken van Youthfaithexploration…   Wilt u iets laten plaatsen op  deze nieuwe pagina, stuur een  mailtje naar  webmaster@rkk-hoogvliet.nl
Het vormsel in 2017 in de Willibrorduskerk in Rhoon. Meer foto’s vindt u hier.
De jongerendag van oktober 2017 werd ook weer een heel gezellige dag! Meer foto’s vindt u hier.
Op kerstavond 2017 werd in onze kerk een mooi kerstspel door kinderen opgevoerd. We hebben een mooie fotoverzameling  gemaakt.
Hiernaast een beeld van de Eerste Communie in 2018.  Meer foto’s vindt u hier.
Op 25 februari 2018 werd het 10-jarig bestaan van onze jongerenafdeling gevierd. Enkele foto’s vindt u hier. Op 3 februari 2018 werd een gezellige kinderbingo georganiseerd. De foto’s vindt u hier.
Uitnodiging aan alle ouders en peetouders van de vormelingen die 18 november het vormsel willen ontvangen. Op dinsdag 4 september is er een bijeenkomst voor ouders, peetouders van de vormelingen van 20.00 tot 21.30 uur in de Mariakerk. Als u zich nog niet heeft opgegeven, kunt u dit bij uw lokale kerk doen of via het centrale secretariaat. Natuurlijk kunt u ook uw kind opgeven op de avond van 4 september a.s.