Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Het is niet haalbaar om op de zondagen in alle drie de kerken van Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg de Eucharistie te vieren. Na veel overleg wordt de pijnlijke beslissing genomen om in Rozenburg te vieren op de zaterdagavond en in Hoogvliet en Rhoon op de zondag. Bij ziekte of vakantie van de pastoor wordt er een beroep gedaan op priesterassistenten en er wordt gestart met vieringen onder leiding van parochianen. In november 2001 krijgt het kerkbestuur van de Mariakerk het verzoek van dhr. N. Evertsz om op zondag 9 december ’s middags een Eucharistieviering te mogen houden in de taal van de Antillen: het Papiamento. Het kerkbestuur verleent graag daaraan zijn medewerking. Vanaf januari 2002 zal er dan steeds op de tweede zondag van de maand ’s middags om 14:00u een viering in het Papiaments gehouden worden voor de Antilliaanse gemeenschap. De belang- stelling is groot en van heinde en verre komen mensen van Antilliaanse origine om de Eucharistievieringen in de eigen taal mee te kunnen vieren. In 2003 besluiten de drie parochies van Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg over te gaan tot een nauwere samenwerking. Er komt een federatie met een overkoepelend kerkbestuur. De voor- malige kerkbesturen worden nu beheercommissies. Pastoor Franken verlaat na tien jaar Hoogvliet in juni 2008.  Als administrator keert pastoor W. Froger in juli 2008 even terug tot 1 januari 2010. Hij krijgt assistentie van pater Y. Konchenko sbd. In opdracht van het bisdom wordt op 1 januri 2009, gestart in het kader van de beleidsnota “Samenwerking Geboden 2” , overgegaan tot het vormen van het cluster Voorne-Putten- Europoort.  Daarbij worden een aantal bestaande parochies in onze omtrek omgevormd tot één nieuwe parochie. De parochies van Hellevoetsluis, Brielle, Spijkenisse, Rozenburg, Hoogvliet en Rhoon gaan als z.g.n. deelparochies op in een nieuw te vormen parochie: H.H. Nicolaas Pieck en gezellen. Pastoor S. Bladowski wordt op 1 januari 2010 benoemd tot moderator van de nieuw gevormde parochie. Op 1 juli 2010 is de vorming van de clusterparochie een feit. Het pastoraal team van deze nieuw gevormde parochie bestaat dan uit: pastoor S. Bladowski (moderator), Pater Y. Konchenko sbd  en pastoraal werker dhr. F. Wijnen. Na het vertrek van pastoor Bladowski in juli 2017, treedt in september van dat jaar als moderator aan Pastoor J.C.F.M. Smulders. m.m.v. Léon Janssen 3
Terug Terug
Pastoor Rochus Franken
In de Mariakerk hangt een prachtige Kruiswegstatie uit hout gesneden vervaardigd door dhr. J. Velhuis.
Pater Y. Konchenko   juli 2008 ….
Dia presentatie van 60 jaar RK Hoogvliet van 15 min. door Dick van Elk 

Zoom

Pastoor S. Bladowski    1-2010 / 7-2017