Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

In 2013 bestond onze Roomskatholieke gemeenschap 60 jaar. Dit is gevierd met een H. Mis met Bischop Mgr. van den Hende, Pastoor S. Bladowski en Pastoor H. Versteeg als celebranten. De viering werd ondersteund door een gelegenheidskoor onderleiding van Arnold van der Heijde. Na afloop was er een uitgebreide feestmiddag. Onder “NIEUWS” vindt u ook het foto-album met foto’s van deze dag. Verder vindt u hieronder en op de volgende blz. een stukje geschiedenis over de periode 1953 - 2013 met op blad 3 een diapresentatie van 14 min.
Een stukje geschiedenis van 1953 - 2013. In het jaar 1953 dat ons land getroffen werd door een geweldige overstroming, in de maand februari om precies te zijn, werd de pater Servatius Lahaye ss.cc door de bisschop van Haarlem benoemd tot eerste zielzorger te Hoogvliet. Met ingang van 26 februari ontstond er dus in Hoogvliet een nieuwe Rooms-Katholieke gemeenschap. Door de bebouwing rond de petroleumhavens en de onstuimige ontwikkeling van de petrochemische industrie waren er veel mensen in Hoogvliet komen wonen met een katholieke achtergrond. Veel mensen die uit de zuidelijke en noordelijke provincies kwamen, vonden hier werk en ook een woning, want in Hoogvliet begon men volop te bouwen. In de middeleeuwen was er al eerder een R.K. Parochie geweest. De dorpen Hoogvliet en Poortugaal vormden al sinds 1270 een parochie, die hoorde bij het kapittel van O.L. Vrouwe van Geervliet, dat de hoofdplaats was van het Dominicum (= dekenaat) van Putten. Het is daarom ook waarschijnlijk dat de kerk van Hoogvliet en Rhoon O.L. Vrouwe tot patrones had.  Tijdens de troebelen van de Tachtigjarige Oorlog en de Reformatie ging die toenmalige parochie over tot het protestantisme in 1572. Al die tijd zal er, behoudens een in het diepste geheim gehouden viering, geen echte Eucharistieviering meer geweest zijn. Na bijna 400 jaar wordt de draad weer opgepakt. Op 1 maart 1953 droeg de nieuw benoemde zielzorger voor het eerst in vier eeuwen weer een H. Mis op. Deze werd bijgewoond door 40 katholieken. Dat was wel op een bijzondere locatie: nl. in een betonnen schuilbunker aan de Gaarde. Een overblijfsel van de verdedigingswerken uit de tweede wereldoorlog. (Die pas in 2002 zou  worden gesloopt,) Maar voor het zo ver was, moest er nog van alles worden geregeld. Er was niets aanwezig van hetgeen nodig is om de Eucharistie waardig te kunnen vieren. Pater Lahaye kon slechts beschikken over een kelk, een geschenk van zijn overleden ouders. Kazuifel, altaardwaal, evangelieboek, albe, kelkdoekjes etc. niets was er voor handen. Maar de nieuw benoemde kapelaan gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij stapt op zaterdag 28 februari naar de Eendrachtsstraat. De daar wonende religieuzen van de Eeuwigdurende aanbidding brengen uitkomst. Zij zorgen voor de benodigde materialen en zullen de eerste tijd nog vaak hand en spandiensten bewijzen. De gemeenschap vindt gelukkig snel een tijdelijk onderdak in een nieuw gebouwd houten schooltje aan de Mosoelstraat en daar worden dan op zondag de H. Missen gevierd... 1
Klik voor blad 2 Klik voor blad 2 Klik voor blad 3 Klik voor blad 3