Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

SECRETARIAAT van Maria en Johannes onder het kruis.  Het secretariaat is gelegen naast de kerk aan Parelvissersstraat 131. Telefoon: 010-4723115 De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09:30 tot 11:30 uur. E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl   Coördinator is dhr. D.S. Bijlsma. Geldzaken op dinsdag en donderdag, ledenadministratie op woensdag. Donaties/kerkbijdrage storten op: IBAN-nummer: NL98 INGB 0001 5489 95, t.n.v. Kerkbestuur Maria en Johannes o/h kruis, liefst met vermelding postcode en huisnummer. BEHEERCOMMISSIE van Maria en Johannes onder het kruis. De beheercommissie is verantwoordelijk voor algemene zaken, financiën en de gebouwen. Voorzitter:	 	Dhr. Wim Middendorp		010-4163129 Secretaris:	 	Dhr. Leon Janssen 			010-4382325 Penningmeester:	Dhr. Theo van Schöll 		010-4167388 Gebouwen:		Dhr. Wout Tempelaars 		06-20132436 Secretariaat:		Dhr. Nico Bijlsma 			010-4164080 Lid:			Mevr. Norayda Plantyn 		0181-853564 PASTORAATGROEP van Maria en Johannes onder het kruis. De pastoraatgroep is de spreekbuis tussen het Pastoraal team de parochianen. Voorzitter:		Pater Y. Konchenko		06-45144377 Liturgie:		Dhr.  Leon Janssen		010-4382325 Catechese:		Mevr. Shirley Blanken-Manuela 	0180-558864 Diaconie:		Dhr.  Nelson. Evertsz 		010-4723989 Jongeren:		Mevr. Lymardis Joaquin-Martis 	0181-774514
PAROCHIE  H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen zie hiervoor de website van onze parochie  ONS PASTORAAL TEAM  Pastoor mr. J.C.F.M. Smulders Pater Y. Konchenko Pastor Desiree Bühler
C O N T A C T E N
NOODTELEFOON  Parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. Noodtelefoon is uitsluitend voor  Ziekenzalving en om een uitvaart  af te spreken Bereikbaar tussen 8.00 – 22.00 uur Indien niet direct opgenomen wordt. Naam en telefoonnummer inspreken. Wij doen ons uiterste best u binnen een uur terug te bellen. Het nummer van de noodtelefoon is   06 – 30 97 58 17 Contactpersoon voor uitvaarten in Hoogvliet is de heer A. Joosten via 010-4723115