Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Actueel nieuws
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2021
Beste parochianen, Graag stellen wij de nieuwe leden van ons pastoraal team even aan u voor. Pastoraal werker: Nabor Langstraat
Mijn    naam    is    Nabor    Langstraat     (25 jaar)    en    ik    heb    op    diverse    plaatsen binnen   de   Randstad   gewoond,   waarvan de laatste 15 jaar in Rijswijk. In   Rijswijk   ben   ik   ook   actief   geworden   in de parochie H. Bonifa-tius. Al   snel   werd   ik   daar   misdienaar   en   werd ik   betrokken   bij   alles   wat   er   gebeurde rondom het altaar. Er   volgden   nieuwe   taken:   acoliet,   lector en     zanger     in     Schola     Cantorum     en gemengde koor.
Door   het   actief   zijn   binnen   de   parochie   ontstond   bij   mij   een   diepe   verbintenis   met   de   viering   van de   Eucharistie   en   daarmee   ook   met   de   Heer.   Geïnspireerd   door   een   actief   pastoraal   team kwam bij mij de vraag op op welke manier ik de Heer wilde dienen in mijn leven. Op   latere   leeftijd,   16   jaar,   ben   ik   gevormd   na   een   traject   van   vier   jaar.   Steeds   dieper   kwam   het verlangen   op   om   priester   te   worden.   Vanaf   mijn   17 e    ben   ik   aan   die   ‘reis’   begonnen.      Via   de priesteropleiding    Vronesteyn    en    uiteindelijk    een    masteropleiding    theologie    mocht    ik    mijn opleiding   afronden.   In   de   stages   kreeg   mijn   verlangen   om   in   het   pastoraat   te   werken   handen   en voeten.   Zeven   stages   in   parochie   en   ziekenhuis   hebben   mij   gevormd   tot   de   persoon   die   ik   nu ben. Ik   ben   blij   dat   ik   in   uw   parochie   weer   een   nieuwe   stap   mag   zetten   vanuit   het   verlangen   de   Heer en   de   mensen   te   dienen.   Voor   14   uur   zal   ik   bij   u   werkzaam   zijn,   met   als   taakvelden   catechese en   liturgie.   Op   maandag   en   dinsdagochtend   (1,5   dag)   blijf   ik   werkzaam   als   pastoraal   werker   in een   verzorgingstehuis   in   het   Westland.   Daarnaast   ben   ik   al   werkzaam   in   de   H.   Familieparochie voor 14 uur in de week. De   foto   die   u   ziet   is   daar   ook   genomen,   bij   de   hernieuwde   opening   van   het   stiltecentrum.   Vanaf dinsdagmiddag   t/m   zondag   is   mijn   tijd   voor   de   parochie.   Ik   kijk   ernaar   uit   met   u   te   bouwen   aan de    vreugde    van    het    Evangelie    in    uw    gemeenschappen.    Geloven    mag    vreugde    en    troost brengen in het leven. Het is een prachtige taak daarmee samen met u aan de slag te gaan. Nabor Langstraat, pastoraal werker.  
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor de vieringen op maandag of voor een bezoekje aan de kerk op donderdagochtend hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.