Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Corona
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2020
Afspraken voor het bijwonen van de H. Mis op zondagen Beste mensen, Gelukkig mogen er weer eucharistievieringen in de Mariakerk worden gehouden.   Helaas   geldt   nog   wel   een   beperkt   aantal   bezoekers   en   regels   tijdens   het   bezoek (opgesteld   door   het   RIVM).   U   bent   onder   die   voorwaarden   van   harte   welkom,   al   komt   u   wel   op eigen risico. 1)   In   verband   met   de   1,5-metermaatregel   mogen   wij   slechts   30   personen   toelaten.   Er   zijn   dan ook 60 plaatsen in de kerk genummerd op 1,5 meter afstand van elkaar. Helaas mag er ook niet gezongen worden. 2) U moet zich voorafgaand aan de viering bij het secretariaat aanmelden op de vrijdag tussen 9:30 uur en 11:30 uur via 010-4723115 (gebruik geen voicemail!!!) De namen worden genoteerd in volgorde van binnenkomst. Elke persoon telt en dat geldt ook voor echtparen. U    kunt    alleen    voor    de    eerstkomende    zondag    reserveren.    Gunt    u    een    ander    ook    de gelegenheid om de viering bij te kunnen wonen. 3)   Bij   binnenkomst   worden   de   namen   gecontroleerd   en   afgestreept   op   de   lijst.   Dan   wordt   u   ook gevraagd   of   u   gezondheidsklachten   heeft   ( hoesten,    koorts,   niezen    )   Heeft   u   die,   dan   mag   u helaas de kerk niet in. 4) Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen en kunt u een liturgieboekje meenemen. 5) Uw plaats wordt aangewezen door een vrijwilliger. Er is helaas geen vrije keus. 6)   Er   zijn   looplijnen   uitgezet.   U   loopt   door   het   middenpad   naar   voren   en   bij   het   verlaten   van   de kerk   gaan   de   mensen   in   het   vak   aan   de   rechterkant   via   het   rechterzijpad   naar   achteren   en dan   naar   buiten.   De   mensen   in   het   vak   aan   de   linkerkant   gaan   via   het   linkerzijpad   naar achteren en door de nooduitgang de kerk uit. Er is geen koffiedrinken na de viering.   In verband met de hygiëneregels kunt u geen gebruik maken van het toilet. 7) Zoals eerder vermeld: er mag helaas niet gezongen worden, wel hardop worden meegebeden, want zingen kan het virus verder verspreiden dan de 1,50-meterzone. 8)   Er   wordt   niet   tijdens   de   viering   gecollecteerd,   maar   u   kunt   uw   gaven   bij   het   uitgaan   van   de kerk in de collecteschaal deponeren die achterin de kerk staat. De pastoraatgroep en de beheerscommissie van de Mariakerk Elke maandagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Op donderdagen van 11.00 uur tot 12.00 uur is de kerk geopend om een kaarsje op te steken. Voor   de   vieringen   op   maandag   of   voor   een   bezoekje   aan   de   kerk   op   donderdagochtend   hoeft   u zich niet vooraf aan te melden.
Kerkvieringen: Zondag:  09.15 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke     maandagochtend     om 10.00       uur       is       er       een Eucharistieviering.                In verband     met     de     huidige coronaomstandigheden   is   de kerk      doordeweeks      verder alleen     op     donderdag     van 11.00     uur     tot     12.00     uur geopend,    zodat    u    dan    een kaarsje op kunt steken. Voor       de       vieringen       op maandag       of       voor       een bezoekje    aan    de    kerk    op donderdagochtend     hoeft     u zich     niet     vooraf     aan     te melden. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.