Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Fotoboek 2018      Amazing Gift Jongerendag 25 februari
Gezellige Amazing Gift Jongerendag De   jongerendag   van   zondag   25   februari zit   er   alweer   op.   Het   was   een   leuke   en zonnige   dag   waarbij   we   samen   met   ruim 20   oude   en   nieuwe   deelnemers   het   10- jarig       jubileum       van       Youth       Faith Exploration,   het   jeugd-   en   jongerenwerk in de Mariakerk, hebben gevierd. In        de        ochtend        was        er        een Eucharistieviering   met   o.a.   een   plechtige zegen   door   pater   Jouri   voor   de   jongeren. Daarna       lofprijzing       met       het       koor Mensaheronan   di   Pas.   In   de   koffiezaal konden   we   elkaar   ontmoeten   onder   het genot     van     een     kop     koffie     of     thee. Ondertussen   werd   de   slideshow   van   het éénjarig   bestaan   van   de   jongerengroep getoond     en     de     lunch     werd     gereed gemaakt.   Dat   was   heerlijk!   Dank   aan   alle vrijwilligers die dat hebben verzorgd. Na   de   lunch   keken   we   met   z'n   allen   de dvd    'Amazing    Gift',    een    gedetailleerde uitleg   over   hoe   de   Eucharistieviering   is opgebouwd   en   waarom   op   die   manier. Zeker     een     aanrader     om     te     kijken. Iedereen    gaf    aan    een    nieuw    inzicht    te hebben    verkregen    over    de    rituelen    en gebeden     tijdens     de     Heilige     Mis     EN WAAROM   NAAR   DE   KERK   GAAN   NIET SAAI IS. De    middag    werd    afgesloten    met    een aantal   rondes   van   het   kaartspel   Amen; een Christelijke variant van Uno. Al met al was het een gezellige dag. Een     aantal     aanwezigen     vroeg     zelfs: volgende week weer?! Hoe dan ook tot snel.
Bezoek onze website: www.youthfaithexploration.nl
Natuurlijk    werd    het    10-jarig    bestaan    van het   jeugd-   en   jongerenwerk   in   onze   kerk werd eind februari 2018 gevierd!