Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2021
Bent u niet in de gelegenheid de vieringen in de Mariakerk bij te wonen, dan is er gelukkig een alternatief: Livestreams zijn te volgen via ons eigen YouTube kanaal.
U kunt de vieringen in de Felicitaskerk ook nog volgen; elke zondag om 9.30 uur.
BERICHTGEVING CORONA VANUIT HET BISDOM De    Nederlandse    bisschoppen    hebben    besloten    om    de    anderhalve    meter    afstandsregel    bij kerkbezoek   los   te   laten,   mits   er   in   het   kerkgebouw   ook   tijdens   de   viering   voldoende   geventileerd   kan worden.   Vooraf   opgeven   en   registeren   zal   niet   meer   nodig   zijn.   Deze   versoepeling   gaat   in   op zaterdag   25   september.   Gelovigen   wordt   uitdrukkelijk   gevraagd   om   met   elkaar   rekening   te   houden zowel    bij    het    kiezen    van    een    plaats    als    bij    het    lopen    door    de    kerk.    De    dringende    vraag    om verantwoordelijkheid   te   nemen   en   thuis   te   blijven   met   klachten   die   kunnen   wijzen   op   corona   blijft bovendien   gehandhaafd.   Bezoekers   van   vieringen   hoeven   geen   coronatoegangsbewijs   te   laten   zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Vaccineren Er   wordt   geen   onderscheid   gemaakt   tussen   mensen   die   wel   of   niet   gevaccineerd   zijn,   zeggen   de bisschoppen.   Wel   roepen   zij   bedienaren,   vrijwilligers   en   andere   gelovigen   nadrukkelijk   op   om   zich   te laten   vaccineren.   'Wij   willen   dat   niet   eisen   of   afdwingen,   maar   wel   zoals   paus   Franciscus   een dringende   oproep   doen.   De   paus   noemt   vaccineren   een   daad   van   liefde:   voor   jezelf,   voor   onze families en vrienden en voor alle volkeren'. Zingen Volkszang   is   met   ingang   van   25   september   weer   toegestaan.   Ook   koren   mogen   weer   in   volledige samenstelling   zingen,   op   voorwaarde   dat   zij   de   regels   van   het   RIVM   voor   koren   en   zangensembles volgen.   Dit   betreft   regels   over   opstelling   (op   dit   moment   nog   1,5   meter   afstand   en   in   zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Communie De   communie   kan   behalve   met   het   eucharistisch   pincet   ook   weer   met   de   (vooraf   gereinigde)   hand worden   uitgereikt.   Bij   de   uitreiking   van   de   communie   kan   ook   een   gelaatsscherm   gebruikt   worden. De   tongcommunie   wordt   nog   niet   toegestaan.   Voor   gelovigen   die   niet   op   de   hand   de   communie willen   ontvangen   blijft   de   bestaande   oplossing   van   kracht,   namelijk   het   gebruik   van   een   eigen corporale. De   bisschoppen   zijn   dankbaar   dat   er   zo   weer   meer   ruimte   komt   voor   het   samen   vieren   en   zingen. Ook   is   er   dankbaarheid   voor   het   feit   dat   met   de   inzet   van   het   protocol   er   tot   nu   toe   in   de   liturgie   geen besmettingshaarden   zijn   geweest.   De   bisschoppen   bidden   dat   dit   zo   blijft   en   dat   de   gelovigen,   die van   harte   welkom   zijn   bij   de   vieringen,   hierbij   zorg   en   voorzichtigheid   naar   hun   naasten   blijven betrachten.
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor de vieringen op maandag of voor een bezoekje aan de kerk op donderdagochtend hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.
Koffie en thee drinken Nu     de     anderhalve     meter     afstand     ook     is losgelaten,   is   er   na   de   vieringen   op   zondag ook   weer   gelegenheid   elkaar   onder   het   genot van een kopje thee of koffie te ontmoeten. Natuurlijk    hopen    we    u    daar    ook    weer    te ontmoeten.