Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2022
Bent u niet in de gelegenheid de vieringen in de Mariakerk bij te wonen, dan is er gelukkig een alternatief: Livestreams zijn te volgen via ons eigen YouTube kanaal. Op deze pagina vindt u actueel nieuws uit de parochie en uit ons bisdom. Koffie en thee na de viering De   laatste   tijd   hebben   we   een   beperkte   groep   vrijwillig(st)ers   die   het   mogelijk   maken   om op   zondag   na   de   viering   elkaar   onder   het   genot   van   een   kopje   koffie   of   thee   nog   even   te ontmoeten.Helpt   u   mee   door   ‘eens   in   de   zoveel   tijd’   een   bakje   koffie   te   zetten?   Het secretariaat    en    de    koster    nemen    uw    aanmelding    graag    aan.    Uw    hulp    wordt    zeer gewaardeerd!
U kunt de vieringen in de Felicitaskerk ook nog volgen; elke zondag om 9.30 uur.
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.