Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Maria en Johannes onder het kruis
Mariakerk Hoogvliet
Maria hoekje Maria & Johannes onder het Kruis Mariakerk Hoogvliet
Welkom op de website van de Mariakerk Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet, Tel. 010-4723115 De vieringen zijn zondag om 09:15 uur en op maandag en donderdag om 10:00 uur. Tijdens de viering van 09:15 uur is er Kinderwoorddienst en op de 4e zondag van de maand gezinsmis. Tevens op de 2e zondag van de maand om 14:00 uur een viering voor de Antilliaanse gemeenschap. Van maandag t/m vrijdag van 09:30-11:30 uur zijn de kerk en het secretariaat geopend  en is er gelegenheid voor gebed, meditatie of om zo maar een kaarsje op te steken. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie ALGEMEEN en Contacten.
Dit is de nieuwspagina. Meer nieuws bij ‘Agenda’ en ‘Actueel’ met o.a. het kerkblad van Hoogvliet.
  PASTOOR CHRIS BERGS (67) OVERLEDEN Helaas moeten wij u mededelen dat onze oud-pastoor Chris Bergs op vrijdag 17 mei 2019 aan de gevolgen van een hartaanval is overleden. Van 1983 tot 1998 was Chris Bergs aan onze parochie in Hoogvliet (en later ook Rhoon) verbonden. Hij stond bekend als een in alle facetten toegewijde priester, met wie velen in de parochie een goede band hebben opgebouwd.
Vrijdag   24   mei   is   de   plechtige   uitvaartmis   om   11.00   uur,   waarna   de   begrafenis   plaatsvindt   omstreeks 13.30   uur   op   de   R.K.   Begraafplaats   H.   Laurentius,   Nieuwe   Crooswijkseweg   123   te   Rotterdam.   Na   de begrafenis is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats. Ook   langs   deze   weg   danken   wij   pastoor   Bergs   voor   het   vele,   vele   werk   dat   hij   voor   Gods   kerk waaronder jarenlang in onze parochie in Hoogvliet heeft verzet. Dat hij moge rusten in vrede. Lees meer op de website van het bisdom Rotterdam. Website KRO-NCRV  
Let   op:   In   verband   met   deze   uitvaart   is ons   parochiesecretariaat   op   vrijdag   24 mei gesloten.
HEMELVAARTSDAG De kerkdienst op deze dag begint om 9.15 uur. PAASKAARS VORIG JAAR De Paaskaars van vorig jaar wordt verloot. Hoe u mee doet? Doe € 2,00 in de envelop. Zet op het briefje (dus niet op de enveloppe) uw naam, adres en telefoonnummer. Doe de envelop in de brievenbus die achter in de kerk aan de muur hangt. U mag ook met meerdere enveloppen meedoen, die u op dezelfde manier gebruikt. Des te groter is uw kans van winnen. Op 1e Pinksterdag is de trekking na de Eucharistieviering. MEIMAAND: MARIAMAAND In de maand mei bidden we elke vrijdag om 19.00 uur het rozenkransgebed. 2 JUNI: EERSTE HEILIGE COMMUNIE Op zondag 2 juni vindt de viering van de Eerste Communie plaats. Op die dag is er na de Mis geen koffiedrinken in de bovenzaal. OPBRENGST VASTENACTIE De uiteindelijke opbrengst van de vastenactie 2019 bedraagt € 2283,-. Heel hartelijk dank aan een ieder die op welke wijze dan ook aan deze actie heeft bijgedragen.