Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Maria en Johannes onder het kruis
Mariakerk Hoogvliet
Maria hoekje Maria & Johannes onder het Kruis Mariakerk Hoogvliet
Welkom op de website van de Mariakerk Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet, Tel. 010-4723115 De vieringen zijn zondag om 09:15 uur en op maandag en donderdag om 10:00 uur. Tijdens de viering van 09:15 uur is er Kinderwoorddienst en op de 4e zondag van de maand gezinsmis.Tevens op de 2e zondag van de maand om 14:00 uur een viering voor de Antilliaanse gemeenschap. Van maandag t/m vrijdag van 09:30-11:30 uur zijn de kerk en het secretariaat geopend  en is er gelegenheid voor gebed, meditatie of om zo maar een kaarsje op te steken.Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie ALGEMEEN en Contacten.
Dit is de nieuwspagina. Meer nieuws bij ‘Agenda’ en ‘Actueel’ met o.a. het kerkblad van Hoogvliet.
Mededelingen zondag 23 februari Achter in de kerk staat de melkbus voor het opknappen van het Kerkplein Ook de Kerkbladen en tussenbeide  kunt u zo meenemen Na de dienst is er koffiedrinken in de koffiezaal. U bent van harte welkom en wij vinden het gezellig als u komt.
Afscheid Twee veteranen. Op maandag 24 januari hebben we op het secretariaat van de Mariakerk afscheid genomen van de dames Bep Meijer en Truus van Elk. Beide dames hebben als vrijwilliger dertig jaar op ons secretariaat gewerkt. Zij zijn destijds begonnen op de Baarsweg, waar het secretariaat van de toenmalig parochie Johannes voor de Latijnse Poort was gevestigd. Wij gebruikten toen het kerkgebouw De Bron samen met de toenmalige Hervormde Gemeente. Na de sluiting van de De Bron fuseerden beide r.k. parochies van Hoogvliet tot één nieuwe parochie: Maria en Johannes onder het kruis. Beide dames zetten hun werk als vrijwilliger voort op het secretariaat aan de Parelvissersstraat. Ook toen de grote parochie H.H. Nicolaas Pieck en gezellen ontstond, waarvan de Mariakerk een onderdeel werd. Na dertig jaar hebben zij onder hun werkzaamheden een streep gezet. Bij het afscheid ontvingen zij naast een boeket bloemen, de bekende kaars met het vignet van Maria en Johannes onder het kruis en een cadeaubon. De Beheercommissie is beide dames erg dankbaar voor hun jarenlange inzet. Léon Janssen, secretaris