Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2022
Bent u niet in de gelegenheid de vieringen in de Mariakerk bij te wonen, dan is er gelukkig een alternatief: Livestreams zijn te volgen via ons eigen YouTube kanaal. NIEUWS VAN HET BISDOM PRIESTERWIJDING Op   zaterdag   1   oktober   zal   bisschop   Van   den   Hende   door   handoplegging   en   gebed   Ad van   Luijn   tot   priester   wijden.   De   wijdingsplechtigheid   vindt   plaats   tijdens   een   plechtige eucharistieviering   die   begint   om   11.00   uur   in   de   HH.   Laurentius   en   Elisabeth   Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Bisschop   Van   den   Hende   en   rector   Broeders   nodigen   u   van   harte   uit   om   deze   plechtigheid mee   te   vieren.   Na   de   viering   is   er   gelegenheid   de   nieuwe   priester   en   elkaar   te   ontmoeten. De   bisschop   en   de   rector   vragen   in   deze   tijd   van   voorbereiding   om   uw   gebed   voor   de wijdeling. Voorafgaand   aan   de   viering   is   het   tussen   10.00-10.45   uur   mogelijk   om   het   sacrament   van boete en verzoening te ontvangen (dagkapel links voorin de kerk). Ad   van   Luijn   ontving   zijn   opleiding   en   vorming   via   Vronesteyn   aan   de   priesteropleiding Bovendonk. Geloofsgesprek en mediaviering GELOOFSGESPREK Op   zondag   2   oktober    juli   komen   het   Geloofsgesprek   en   de   mediaviering   op   NPO2   uit   het bisdom     Rotterdam.     Bisschop     Van     den     Hende     is     deze     ochtend     te     gast     in     het Geloofsgesprek. De   mediaviering   komt   uit   de   H.   Bonifatiuskerk   te   Rijswijk   in   de   R.-K.   parochiefederatie Vlietstreek. Bisschop Van den Hende is deze keer de celebrant. Zondag 2 oktober NPO2 09.45 uur: Geloofsgesprek met bisschop Van den Hende 10.00   uur:   Uitzending   van   de   eucharistieviering   vanuit   de   H.   Bonifatiuskerk   te   Rijswijk. Bisschop Van den Hende is celebrant
U kunt de vieringen in de Felicitaskerk ook nog volgen; elke zondag om 9.30 uur.
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.