Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Maria en Johannes onder het kruis
Mariakerk Hoogvliet
Maria hoekje Maria & Johannes onder het Kruis Mariakerk Hoogvliet
Welkom op de website van de Mariakerk Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet, Tel. 010-4723115 De vieringen zijn zondag om 09:15 uur en op maandag en donderdag om 10:00 uur. Tijdens de viering van 09:15 uur is er Kinderwoorddienst en op de 4e zondag van de maand gezinsmis. Tevens op de 2e zondag van de maand om 14:00 uur een viering voor de Antilliaanse gemeenschap. Van maandag t/m vrijdag van 09:30-11:30 uur zijn de kerk en het secretariaat geopend  en is er gelegenheid voor gebed, meditatie of om zo maar een kaarsje op te steken. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie ALGEMEEN en Contacten.
Dit is de nieuwspagina. Meer nieuws bij ‘Agenda’ en ‘Actueel’ met o.a. het kerkblad van Hoogvliet.
Mededelingen Vanaf zondag 10 maart tot aan beloken Pasen is er een extra collecte voor Togo in Afrika, ons vastenactieproject. En in de vastentijd is er iedere vrijdag gelegen- heid de Kruisweg te bidden. We beginnen om 19.00 uur.
Agenda De huispaaskaarsen kunt u nog bestellen tot 31 maart. Op zaterdag 6 april is er weer een kinderbingo voor kinderen tot 15 jaar. Opgeven kan bij Norayda of Neftaly of op het secretariaat, tot uiterlijk 31 maart.
Mevrouw Betsy Verschoor overleden Ons bereikte het trieste bericht dat op donderdag 21 maart mevrouw Betsy Verschoor is overleden. Mevrouw Verschoor is bij velen bij u niet alleen bekend vanwege haar geregelde kerkbezoek maar zeker ook als zeer betrokken parochiaan en vroeger onder andere actief als zeer gewaardeerd lid van ons parochiebestuur. Mevrouw Verschoor was al enige tijd ziek. Bij het afscheidshuis naast onze kerk is er dinsdagavond gelegenheid tot afscheid nemen. Zodra daar meer over bekend is, zullen we dat hier vermelden. De uitvaart van mevrouw Verschoor vindt plaats op donderdag 28 maart om 10.30 uur in onze kerk. We wensen de familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en in de tijd die voor hen ligt en we danken ook langs deze weg mevrouw Verschoor voor al haar inzet voor onze parochie.