Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2021
Bent u niet in de gelegenheid de vieringen in de Mariakerk bij te wonen, dan is er gelukkig een alternatief: Livestreams zijn te volgen via ons eigen YouTube kanaal.
U kunt de vieringen in de Felicitaskerk ook nog volgen; elke zondag om 9.30 uur.
BERICHTGEVING CORONA - ALGEMEEN Beste allemaal, Op dit moment gelden de volgende maatregelen:  De groepsgrootte thuis is beperkt tot vier personen. Geen koffiedrinken na de viering. Vergaderingen en andere bijeenkomsten met meer dan              vier personen worden uitgesteld of digitaal gehouden. 1,5 meter afstand houden in de kerk. Communie uitreiken De voorgangers reiken de communie uit met gebruik van het spatscherm, met pincet, etc. Lector/voorganger De lector en voorganger gebruiken zo mogelijk niet dezelfde microfoon. Lector gebruikt de ambo, voorganger het altaar. Zingen Hierover is nog niets bekend gemaakt in de persconferentie, maar uit het oogpunt van voorzichtigheid raden wij aan om samenzang weer te schrappen. Verder blijft u thuis als u verkouden bent of griepachtige verschijnselen heeft, houdt u afstand en draagt u een mondkapje bij verplaatsen, zoals dit afgelopen week al bekend gemaakt is door de bisschoppen. Blijf voorzichtig en pas goed op uzelf en op uw naasten. Lizzy Beenhakker -------------------------------------- CORONA EN DE KERSTVIERINGEN Het is voor ons allemaal een bittere pil dat wij ook deze Kerst weer geconfronteerd worden met corona beperkingen. Maar helaas is het hard nodig. Wij willen immers als kerkgemeenschap geen bron zijn van besmettingen of erger nog, een uitbraak. Wij vragen u extra voorzichtig te zijn als u de komende tijd naar de kerk gaat, de regels in acht te nemen, afstand te houden en zo zorg te dragen voor elkaar. Probeer elkaar nabij te zijn, ook al is het op afstand!   Zodra wij het rooster voor de kerstdagen besproken en zo mogelijk aangepast hebben, krijgt u van ons weer bericht. Lizzy Beenhakker (pastoraal werker)
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.