Maria hoekje Maria & Johannes onder het Kruis
Maria en Johannes onder het kruis
Mariakerk Hoogvliet

Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Dit is de nieuwspagina. Meer nieuws bij ‘Agenda’ en ‘Actueel’ met o.a. het kerkblad van Hoogvliet.
Welkom op de website van de Mariakerk Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet, Tel. 010-4723115 De vieringen zijn zondag om 09:30 uur en op maandag en donderdag om 10:00 uur. Tijdens de viering van 09:30 uur is er Kinderwoorddienst en op de 4e zondag van de maand gezinsmis. Tevens op de 2e zondag van de maand om 14:00 een viering voor de Antilliaanse gemeenschap. Van maandag t/m vrijdag van 09:30-11:30 zijn de kerk en het secretariaat geopend  en is er gelegenheid voor gebed, meditatie of om zo maar een kaarsje op te steken. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie ALGEMEEN en Contacten.
Mariakerk Hoogvliet
Afscheid St. Servaaskoor Aan alle mooie dingen komt een einde en zo ook aan dingen die ons erg dierbaar zijn. Ons St. Servaaskoor (opgericht in 1953) heeft besloten op zondag 6 mei 2018 voor het laatst een Eucharistieviering op te luisteren. Door het wegvallen van een aantal leden in de afgelopen jaren is de omvang van het koor tot een minimum beperkt en is het eigenlijk onmogelijk geworden de Heilige Mis op een goede manier van mooi gezang te voorzien. De paro- chie verliest één van de oud- ste koren binnen de Maria- kerk dat in de laatste decen- nia heel veel Eucharistie- vieringen van een mooie dimensie heeft voorzien. Na de Heilige Mis van 6 mei zal de koorleden een receptie worden aangeboden als dank voor hun inzet in de afgelopen jaren. IEDEREEN IS HIERBIJ VAN HARTE WELKOM! Hierbij danken we ook alle overige leden die zich in het 65-jarig bestaan van het Servaaskoor voor dat koor en onze kerk hebben ingezet. Meer binnenkort in het kerkblad van Hoogvliet.
Mededelingen Op zaterdag 28 april is er weer een kledinginzameling voor stichting SAM. U kunt uw oude, schone kleding inleveren in de hal van de kerk. Er is weer een nieuw kerkblad verschenen. U kunt een abon- nement nemen, door een formu-lier in te vullen, dat achter in de kerk ligt. Aanstaande dinsdag wordt de kerk weer schoon gemaakt. Heeft u tijd om een handje te helpen, dan zien we u graag in de kerk van 19.00 tot 21.00 uur. De Melkbus staat weer achter in de kerk en is weer bestemd voor onderhoud aan ons kerkplein. De opbrengst van de vastenactie voor dit jaar bedraagt in totaal € 866,04. Hartelijk dank voor al uw bijdragen! Tot 1e pinksterdag kunt u deelnemen aan de verlo-ting v.d. paaskaars. Schrijft u op een briefje uw naam en adres, stop dat in een envelop, samen met 2 euro en in de kerk kunt u dit geheel inleveren.  Na de H. Mis op 1e pinksterdag vindt de trekking plaats.