Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2020
CORONA EN HET BIJWONEN VAN VIERINGEN Ook   in   de   coronatijd   bent   u   meer   dan   van   harte   welkom   bij   onze   vieringen.   Onze parochie   volgt   de   richtlijnen   van   het   RIVM   en   daarom   dient   u   zich   voor   onze vieringen   (met   uitzondering   van   de   eucharistieviering   op   maandag)   telefonisch aan    te    melden    op    vrijdag    tussen    9.30    uur    en    11.30    uur    op    het    secretariaat:    010    -   4723115.   Veel   meer   informatie   vindt   u   hier .      Tot   nader   order   is   het   helaas   niet toegestaan om  met meer dan 30 mensen een viering bij te wonen. DIGITALE VIERINGEN De    pastores    van    onze    parochie    hebben    besloten    op    alle    zondagen,    een eucharistieviering te laten plaatsvinden die u online  kunt volgen/terugkijken. WEER VIERINGEN OP DONDERDAG Met   ingang   van   heden   is   er   op   donderdagochtend   om   10.00   uur   weer   een   Heilige Mis. Voor deze viering hoeft u zich niet vooraf telefonisch aan te melden. WITTE MARKT I.v.m. de coronamaatregelen is de Witte Markt tot nader bericht helaas gesloten.
Kerkvieringen: Zondag:  09.15 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke     maandagochtend     om 10.00       uur       is       er       een Eucharistieviering.                In verband     met     de     huidige coronaomstandigheden   is   de kerk      doordeweeks      verder alleen     op     donderdag     van 11.00     uur     tot     12.00     uur geopend,    zodat    u    dan    een kaarsje op kunt steken. Voor       de       vieringen       op maandag       of       voor       een bezoekje    aan    de    kerk    op donderdagochtend     hoeft     u zich     niet     vooraf     aan     te melden. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.