Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Maria en Johannes onder het kruis
Mariakerk Hoogvliet
Maria hoekje Maria & Johannes onder het Kruis Mariakerk Hoogvliet
Welkom op de website van de Mariakerk Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet, Tel. 010-4723115 De vieringen zijn zondag om 09:15 uur en op maandag en donderdag om 10:00 uur. Tijdens de viering van 09:15 uur is er Kinderwoorddienst en op de 4e zondag van de maand gezinsmis.Tevens op de 2e zondag van de maand om 14:00 uur een viering voor de Antilliaanse gemeenschap. Van maandag t/m vrijdag van 09:30-11:30 uur zijn de kerk en het secretariaat geopend  en is er gelegenheid voor gebed, meditatie of om zo maar een kaarsje op te steken.Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie ALGEMEEN en Contacten.
Dit is de nieuwspagina. Meer nieuws bij ‘Agenda’ en ‘Actueel’ met o.a. het kerkblad van Hoogvliet.
Het is inmiddels een mooie traditie om in de eerste week van het nieuwe jaar onze vrijwillig(st)ers in het zonnetje te zetten. Ook dit jaar was het gezellig druk. Ook langs deze weg danken wij iedereen die zich op welke manier dan ook voor onze parochiegemeenschap inzet.
Op zondag 1 januari mochten wij een nieuwe priester verwelkomen in onze Mariakerk. Zijn naam is Albert Toppo SVD. Hij is lid van de congregatie van de Missionarissen van Steyl ofwel het Gezelschap van het Goddelijke Woord (Societas Verbi Divini of kortweg SVD). Hij is nog erg jong (33 jaar) en werd na zijn studie in 2017 tot priester gewijd. Pater Toppo is afkomstig uit India en is sinds 2018 in Nederland. Hij heeft zich verdiept in onze taal en spreekt die al aardig. Hij vindt het wel een lastige taal, maar dat horen wij als Nederlanders wel vaker. Hij volgt pater Tran op, die op 25 december voor het laatst in een eucharistieviering in onze kerk voorging. Vanaf deze plaats willen wij pater Tran bedanken voor zijn inzet. Wij hopen dat pater Toppo zich gauw thuis zal voelen in onze parochie H.H. Nicolaas Pieck en gezellen. Léon Janssen pastoraatgroep Mariakerk