Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2022
Bent u niet in de gelegenheid de vieringen in de Mariakerk bij te wonen, dan is er gelukkig een alternatief: Livestreams zijn te volgen via ons eigen YouTube kanaal.
U kunt de vieringen in de Felicitaskerk ook nog volgen; elke zondag om 9.30 uur.
BERICHTGEVING CORONA Coronamaatregelen   voor   R.K.   Kerk   Naast   de   eerder   afgekondigde   maatregelen   voor   de   Rooms- Katholieke   Kerk,   hebben   de   bisschoppen   besloten   tot   nog   verdere   aanscherping   in   verband   met   de huidige   lockdown.   Begin   december   werden   al   de   publieke   vieringen   na   17.00   uur   geschrapt.      Bij publieke   vieringen   vóór   17.00   uur   geldt   dat   nog   slechts   vijftig   mensen   aanwezig   mogen   zijn   die   zich vooraf moeten registreren. De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.K.-bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling.   ‘Maar’,   vragen   de   bisschoppen,   ‘laten   we   zorg   hebben   voor   onze   naasten   en   dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Zodra het weer mogelijk is, gaat het Parochiesecretariaat weer elke dag open. Zoals hierboven vermeld, geldt dat bij vieringen waarbij er grotere groepen aanwezig zijn, de bezoekers zich vooraf moeten aanmelden. Voor de zondagvieringen dient u zich de voorafgaande vrijdag  tussen 8.30 uur en 11.00 uur telefonisch via het secretariaat aan te melden. Telefoonnummer: 010-4723115. Zonder aanmelding heeft u helaas geen toegang. U kunt dit nieuws ook nalezen in ons kerkblad voor Hoogvliet. Léon Janssen (pastoraatgroep) en (Beheercommissie)
Kerkvieringen: Zondag:  09.30 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Kijk onze vieringen (terug) via ons eigen kanaal. Openingstijden: Elke maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is er een Eucharistieviering. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.