Maria en Johannes Onder het Kruis Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Welkom op onze website
Adres: Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet Tel. 010-4723115    E-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl 
rkk-hoogvliet © 2020
CORONA EN HET BIJWONEN VAN VIERINGEN Ook   in   de   coronatijd   bent   u   meer   dan   van   harte   welkom   bij   onze   vieringen.   Onze parochie   volgt   de   richtlijnen   van   het   RIVM   en   daarom   dient   u   zich   voor   onze vieringen   (met   uitzondering   van   de   eucharistieviering   op   maandag)   telefonisch aan    te    melden    op    vrijdag    tussen    9.30    uur    en    11.30    uur    op    het    secretariaat:    010    -   4723115. Veel meer informatie vindt u hier . AFSCHEID In   het   kerkblad   van   Hoogvliet   vindt   u   de   gehele   brief   over   het   naderende   afscheid van pastoor Smulders op 5 oktober. Hier vindt u de verkorte versie. Geachte parochianen, dames en heren, ..   Met   deze   brief   kondig   ik   U   het   vertrek   aan   van   pastoor   Smulders   per   5   oktober 2020. Pastoor Smulders wordt op die dag 70 jaar en heeft aan de bisschop laten    weten    dat    de    passende    gelegenheid    te    vinden    zijn    verantwoordelijkheid terug   te   geven.   Pastoor   Smulders   is   sinds   september   2017   in   uw   parochie   actief. In   die   jaren   heeft   hij   zich   naar   beste   vermogen   ingezet   voor   uw   gemeenschap   en in   woord   en   daad   het   Evangelie   in   uw   midden   verkondigd.   Daar   zijn   wij   hem   veel dank voor verschuldigd. De   bisschop   ..   ..   heeft   een   vacature   opengesteld   en   mij   verzocht   te   zoeken   naar passende   aanvulling   van   het   pastoraal   team.   Ik   kan   U   helaas   nog   geen   verdere mededeling doen over wanneer die aanvulling verwacht kan worden. Ik   vraag   uw   gebed   voor   het   pastoraal   team   van   uw   parochie   dat   zich   zo   van   harte inzet voor het welslagen van de pastoraal in uw geloofsgemeenschappen. Met een vriendelijke groet, R. Peeters, hoofd personeelszaken DIGITALE VIERINGEN De    pastores    van    onze    parochie    hebben    besloten    op    alle    zondagen,    een eucharistieviering te laten plaatsvinden die u online  kunt volgen/terugkijken. WITTE MARKT I.v.m. de coronamaatregelen is de Witte Markt tot nader bericht helaas gesloten.
Kerkvieringen: Zondag:  09.15 uur* Maandag: 10.00 uur Donderdag: 10.00 uur * Tevens een kinder- woorddienst behalve op de 4e zondag, want dan is er een gezinsmis. 2e zondag van de maand:  Viering voor de Antilliaanse gemeenschap om 14.00 uur. Openingstijden: Elke     maandagochtend     om 10.00       uur       is       er       een Eucharistieviering.                In verband     met     de     huidige coronaomstandigheden   is   de kerk      doordeweeks      verder alleen     op     donderdag     van 11.00     uur     tot     12.00     uur geopend,    zodat    u    dan    een kaarsje op kunt steken. Voor       de       vieringen       op maandag       of       voor       een bezoekje    aan    de    kerk    op donderdagochtend     hoeft     u zich     niet     vooraf     aan     te melden. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie de pagina contact.