Rooms Katholieke kerk voor Hoogvliet en Pernis     Deelparochie van HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Maria en Johannes onder het kruis
Mariakerk Hoogvliet
Maria hoekje Maria & Johannes onder het Kruis Mariakerk Hoogvliet
Welkom op de website van de Mariakerk Parelvissersstraat 131, 3194 JL  Hoogvliet, Tel. 010-4723115 De vieringen zijn zondag om 09:15 uur en op maandag en donderdag om 10:00 uur. Tijdens de viering van 09:15 uur is er Kinderwoorddienst en op de 4e zondag van de maand gezinsmis. Tevens op de 2e zondag van de maand om 14:00 uur een viering voor de Antilliaanse gemeenschap. Van maandag t/m vrijdag van 09:30-11:30 uur zijn de kerk en het secretariaat geopend  en is er gelegenheid voor gebed, meditatie of om zo maar een kaarsje op te steken. Voor noodgevallen, pastoraalteam etc. zie ALGEMEEN en Contacten.
Dit is de nieuwspagina. Meer nieuws bij ‘Agenda’ en ‘Actueel’ met o.a. het kerkblad van Hoogvliet.
MELKBUS De melkbus achterin de kerk is bestemd voor onderhoud van ons kerkplein.
PASTOR FROGER TIJDELIJK AFWEZIG Pastor W.E.F.M. Froger is binnenkort een tijd niet beschikbaar om voor te gaan op de locaties van onze parochie. Hij heeft eind juli een nieuwe heup gekregen. Wij wensen hem van harte een voorspoedig verloop van de ingreep toe en hopen dat hij daarna snel zal herstellen. Moge uw en ons gebed daar aan bijdragen. Het pastorale team.
SECRETARIAAT OP DONDERDAG In de zomervakantie is het secretariaat op donderdag gesloten. Dat geldt dus voor de donderdagen t/m eind augustus. Om 10.00 uur is er op donderdag in de kerk wel zoals gebruikelijk een Eucharistieviering.
ZIEKENZALVING Op zondag 8 september wordt de ziekenzalving uitgereikt. Aanmelden kan via het parochiesecretariaat of zondag na de mis bij de koster.
VORMSEL Op 17 november wordt een aantal parochianen gevormd. Wilt u zich ook voor het vormel aanmelden, neemt u dan contact op het met parochiesecretariaat. Doet u dit s.v.p. zo snel mogelijk.